„AZ ELFELEJTETT BÉKE” – TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A PÁRIZSI MAGYAR BÉKESZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK 70. ÉVFORDULÓJÁRA

Magyarország jelenlegi európai helyét és szerepét a második világháborút lezáró béke határozza meg. A
magyar szellemi-és közéletben máig indulatos vitát kavarnak Magyarország függetlensége és
szuverenitása helyreállításának, a szovjet csapatok visszavonásának elmaradása, a szovjet megszállás
következtében az 1956-os magyar forradalom leverése, a hamarosan a szomszédoktól hermetikusan
elzáró vasfüggönnyé változó magyar határok még Trianonnál is kedvezőtlenebb megvonása, a magyar
kisebbségek védelmének és önkormányzatának hiánya, a felvidéki magyarok kiűzése, Beneš rendeletei.
Időpont: 2017. szeptember 15. 08:30-15:20
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Széchenyi Díszterem

Megnyitó – Prof. Dr. Patyi András egyetemi tanár, az NKE rektora és Dr. Balogh Csaba
közigazgatási államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium
Az ülés elnöke: Földváryné Dr. Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Európai béke- pax sovietica?
09:30 – 10:00 Az európai rend és a magyar békeszerződés – Prof. Dr. Fülöp Mihály, egyetemi tanár,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar
10:00 – 10:20 A Szovjetunió és a magyar béke – Dr. habil. Baráth Magdolna nemzetközi szakmai
tanácsadó, Állambiztonsági Hivatal Történeti Levéltára
10:20 – 10:40 Kávészünet
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
PROJEKT SZÁMA: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
PROJEKT CÍME: „A JÓ KORMÁNYZÁST MEGALAPOZÓ KÖZSZOLGÁLAT-FEJLESZTÉS”
NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI
EGYETEM
10:40 – 11:00
Békeelőkészítés
Fegyverszüneti ellenőrzés Közép-Európában: békeelőkészítés vagy térfoglalás? – Dr.
Cseh Gergő Bendegúz főigazgató, Állambiztonsági Hivatal Történeti Levéltára
11:00 – 11:20 Kertész István és a Duna-menti különbéke víziója – Prof. Dr. Gyarmati György egyetemi
tanár, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet
11:20 – 11:40 Az Államtudományi Intézet, a Teleki Intézet és a magyar béke-előkészítés – Ivánfi
Miklós, megbízott kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottsága Külügyi Munkacsoport
11:40 – 12:00 A béke előkészítésének katonai vonatkozásai – Dr. Kiss Dávid tudományos munkatárs,
VERITAS Történetkutató Intézet
12:00 – 12:20 Kérdések és válaszok
12:20 – 13:20 Ebéd
Az ülés elnöke: Prof. Dr. Bayer József, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
A szomszédállamok és a magyar kisebbség jogai
13:20 – 13:40
13:40 – 14:00
Magyar-román határ- és kisebbségi kérdések a béketárgyalásokon – Dr. Lönhárt
Tamás, tanszékvezető egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és
Filozófia Kar Magyar Történeti Intézet Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok
Tanszék
Csehszlovákia és a magyar békeszerződés – Dr. habil. Szarka László, egyetemi docens,
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Selye János Egyetem
Tanárképző Kar
14:00 – 14:20 Jugoszlávia és a magyar béke – Dr. Vukman Péter egyetemi adjunktus, Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán
Tanulmányok Tanszék
14:20 – 14:40 A csehszlovák nemzetállami törekvések és a magyar kisebbség (1945-1948) – Dr. habil.
Popély Árpád egyetemi docens, Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszék
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
PROJEKT SZÁMA: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
PROJEKT CÍME: „A JÓ KORMÁNYZÁST MEGALAPOZÓ KÖZSZOLGÁLAT-FEJLESZTÉS”
NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI
EGYETEM
14:40 – 15:00 A kisebbségek nemzetközi védelme Párizsban. Illúziók vagy perspektívák? – Dr.
Pákozdi Csaba egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és
Jogtudományi Kar
15:00 – 15:20 Kérdések és válaszok. Konferencia zárszó – Prof. Dr. Fülöp Mihály
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött,
melyet az alábbi linken érhet el 2017. szeptember 13-ig: https://goo