Pro Urbe díjjal tüntette ki Szikszó Önkormányzata Szarvas István római katolikus plébánost.

 

A díjat Füzesséri József Szikszó polgármestere adta át az elmúlt hét vasárnapján a szikszói római katolikus templomban ahol a plébános az ezüst miséjét tartotta.

 

Mi, akik itt Szikszón élünk rendkívül szerencsések vagyunk- hangoztatta beszédében a polgármester. Nemcsak az egyházközösség tagjai, hanem valamennyien akik a városban élünk. Hiszen a római katolikus egyházközösség vezetője olyan különleges ember , olyan pap, aki megtestesíti Szent Pál szavait, aki így beszélt erről a hivatásról: A pap mindenkinek mindene legyen.

 

Szarvas István plébános úr  2014 augusztus1-én érkezett az egri érsekségről  a Szikszói Római Katolikus Egyházközösség vezetőjének. Szarvas Istvánt 1993-ban szentelték pappá. Egy évet Ózdon, majd három évet a miskolci Mindszenti Plébánián  szolgált  kaplánként. Két évet Rómában töltött, majd  visszatérve Egerbe a Szent István Rádió és Televízió igazgatója lett, és az érsekségen  ifjúsági feladatokkal is megbízták.

 

Szikszón harmadik  tanévét kezdi  ősszel a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola   az egri főegyházmegye fenntartásában. Valamennyiünk álma vált valóra, hogy olyan alap és középfokú intézmény működik a városunkban ahol minőségi képzés folyik, és olyan szellemiség ahol nemcsak oktatnak,hanem a diákok lelkiségével foglalkoznak- mondta Füzesséri József. Ahhoz, hogy ez az álom megvalósulhasson rengeteg munkát közbenjárást kaptunk Szarvas plébános úrtól, aki iskola létrehívásában és lelki vezetőként működtetésében, szeretetteljes, támogató , a gyerekekre és  a szülőkre egyaránt figyelő, a város közösségét támogató , a város életét fejlesztő intézményt hozott létre.

 

Szikszó Önkormányzatának képviselő testülete ezért határozott úgy, hogy hálájuk és megbecsülésünk jeléül a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola alapításában végzett munkájáért, sikeres működtetésében való részvételért, a katolikus egyházközösség és a város közösségi életérért végzett kiemelkedő tevékenységéért Szarvas István plébánost Pro Urbe díjban részesíti.