Bánhorvátiban ünnepelt a megye – Szent István intelmei, hit, függetlenség – az egyetemes erkölcsi értékek tisztelete

A hagyományokat folytatva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat államalapító Szent István király tiszteletére egy települési önkormányzattal tartott közös, ünnepi közgyűlést, amelynek pénteken Bánhorváti adott otthont.

Megtelt a színházterem vendégekkel

A Berkes János Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont a rendezvénynek. Az Árpádkori település polgármestere, Földvári István köszöntötte a megye minden részéből érkező vendégeket. Kiemelte, hogy ebben az emelkedett pillanatban képzeletben jelen vannak őseink is, velünk ünnepelnek.  Szent István intelmeit interpretálva szólt az előttünk álló feladatokról, mint például a hit, a függetlenség és a demokrácia megőrzéséről. Kiemelte az egyetemes erkölcsi értékek tiszteletét, a közösség erejét.

 

Török Dezső nyitotta meg az ünnepi közgyűlést

„Szent István király hazát és hitet adott a magyarnépnek amikor államot és egyházat alapított.  Törvényt alkotott… Kijelölte az utunkat, amikor erős, keresztény államot épített” – fogott Szent István munkásságának méltatásába Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke megnyitó beszédében. Emlékeztetett rá, hogy, ha kellett erős kézzel tett rendet a főurak közt, kardot rántott és legyőzte a ránk támadó ellenséget – ezzel biztosította a békés országépítés feltételeit. Olyan erős alapot rakott le, amelyhez nehéz időkben bármikor vissza lehetett nyúlni. Őseink sok  generáción át sikeresen harcoltak a megmaradásunkért.

 

„Manapság szerencsére már nem fegyverrel a kézben, hanem ésszel, szívvel, lélekkel, de ugyanúgy  meg kell vívnunk a a magunk harcát a fennmaradásért” – tért át a jelenre a közgyűlés elnöke, aki emlékeztetett, hogy a polgárok az áprilisi választással megerősítették azt is, hogy nem akarnak Európa Egyesült Államokat, nem akarnak feloldódni egy arctalan masszában, hanem magyarként képzelik el a jövőjüket a Kárpát-medencében. A mi Európánk nem egy részvénytársaság, hanem egy kerekasztal, a népek Európája. „Fogjunk össze, építsük tovább Szent István államát. A modern Magyarország csak így lehet Európa megbecsült országa” – kérte zárásként a résztvevőktől.

Demeter Zoltán mondott ünnepi beszédet

Demeter Zoltán mondott ünnepi beszédet

Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében   kijelentette, hogy néhány órára Bánhorváti lett a megyeszékhely, a közgyűlés tagjai pedig bánhorvátiak. Józan paraszti logikával megfogalmazta az ünnep lényegét: „hálás emlékezéssel kell tekinteniük István királyra és a földrajzi Magyarországra. Az pedig ne szomorítson el senkit, hogy ma már földrajzi értelemben nem az a Magyarország van. Királyság sincs, mégis István királyt ünnepeljük.” Szólt az Európában dúló harcról, a nemzeti kultúrák, nemzeti gondolatok és a multikulturalizmus között zajló harcról.

Emlékeztetett rá, hogy 30 éves korára már kialakul az ember személyisége, A rendszerváltás gyermeke, az új, demokratikus, szabad Magyarország jövőre lesz 30 éves. „A mai Magyarország nemcsak ezeréves, hanem harminc éves is. És mindkét életkori tapasztalatra szükségünk van, ha élhető országot akarunk. Az ezer évre is és a harmincra is.”- vagyis meg kell őriznünk gyökereinket, de szükség van a friss tapasztalatokra, s harmonikusan ötvözni a kettőt. A nemzet jövője a családalapításon, a gyermekvállaláson múlik. „Szent István örökségét gyermekekkel lehet leginkább megőrizni és tovább vinni. Zárásként az új kenyérről, az ország kenyeréről szólt Demeter Zoltán, aki a Himnusz szavaival Isten áldását kérte minden magyarra.

 

Pillanatkép az ünnepi műsorból

A beszédeket követően a narrátor tájékoztatta a vendégeket, hogy augusztus 20-ai ünnepen szokták átadni a megyei önkormányzat Rákóczi-lánc, életművet elismerő kitüntetését, amelyet az idén Hajdú Ráfis Jánosnak, a mezőkövesdi mezőgazdasági gép- és eszköz múzeum létrehozójának adományoztak. Idős kora, egészségügyi állapota miatt személyesen nem tudott részt venni az ünnepségen, a díjat később adják át számára.

Az új kenyér megszegése

Ezt követően a Talán teátrum művészei adtak kulturális műsort. Az emelkedett percek után a református és a katolikus egyház képviselői megáldották, megszentelték az új kenyeret, amelyet a közgyűlés elnöke és a polgármester közösen szegett meg, majd megkínálták a vendégeket.  A közös ünnepi közgyűlés emlékére Török Dezső emléklapot adott át Földvári Istvánnak, aki külön megköszönte a lehetőséget, hogy vendégül láthatták a megyét.  Török Dezső zárszavával ért véget az ünnepi közgyűlés.

Bánné dr. Gál Boglárka és Török Dezső leplezte le az emléktáblát

A polgármesteri hivatal falán a közgyűlés elnöke és Bánné dr. Gál Boglárka alelnök felavatták az ünnepi közgyűlésre emlékeztető réz táblát.  Az ünnepi fogadáson dr. Ódor Ferenc, az Encsi Járási Hivatal vezetője mondott személyes emlékekre épülő pohárköszöntőt.  Szent István, mint lelki támaszt említette, s felhívta a figyelmet az országban, hazában, nemzetben gondolkodás fontosságára

Dr. Ódor Ferenc (jobbról harmadik) mondott pohárköszöntőt