Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskolában

 A 20 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósult projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskolájának tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése volt. Az EFOP-4.1.3-17-2017-00277 számú, és „Infrastrukturális fejlesztés a Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskolában Ároktőn” című projekt, a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg.

 

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ, mint a Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola fenntartója az európai uniós támogatás segítségével a mindennapos, biztonságos testnevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében a kültéri 20 x 40 méter alapterületű sportpálya teljes felújítását valósította meg, új kopóréteg bitumenezésével. A sportpálya körül külső palánk kiépítésére került sor, valamint kültéri sporteszközök beszerzése valósult meg. A beruházásnak köszönhetően korszerűsítették az iskolaépület külső nyílászáróit, amely az energiafogyasztás csökkentését és az energiahatékonyság javítását szolgálja.

 

Az iskolaépület korszerűsítése és a kültéri sportpálya felújítása hozzájárul a pedagógiai munka alapvető környezeti feltételeinek javulásához, kisiskola lévén az ide járó 113 fő diák számára egy esztétikusabb, igényesebb közeget teremt. Az intézményben az iskolai diáksport keretében több sportágban is folyik a tanulók fejlesztése, a tanulók kiemelkedő eredményeket érnek el a diákolimpiai sportversenyeken. A településen a gyerekek számára ez az egyetlen közösségi tér, ahol a tanításon túli szabad idejüket aktívan és hasznosan eltölthetik.