Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

A 20 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósult projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése volt. Az  EFOP-4.1.3-17-2017-00193 számú, és „A Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztése” című projekt, a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg.

 

Az iskola a település egyetlen oktatási intézménye, melyben 8 évfolyamos nappali rendszerű oktatás folyik, a tanulói létszám 83 fő.. Az európai uniós támogatás segítségével felújításra került néhány vizesblokk, kulccsal zárható öltözőszekrények beszerzése vált valóra. Korszerűvé vált az intézmény udvara, külső térburkolás, az udvari pavilon burkolása, tetőfedése valósult meg, megújult a salakpálya, valamint kültéri bútorok beszerzésére és kültéri fitness játszótér kialakítására került sor.

 

A projekt hozzájárul ahhoz, hogy az iskola az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos testnevelés feltételrendszerének eleget tudjon tenni, ezen kívül a gyerekek tartalmasabban tudják eltölteni a szabadidejüket a kültéri fitness játékok használatával. Az öltözőszekrények beszerzésének köszönhetően a tanulók a zárható szekrényekben helyezik el azokat a tankönyveket, tanszereket, amelyeket nem kívánnak mindennap hazavinni, így a fizikai terhelésük csökken.