Évindító fogadás Szirmabesenyőn -közeleg a szalagátvágások ideje

Huszti Gábor polgármester január 11-én immár ötödik alkalommal évindító fogadáson köszöntötte a megyei és helyi politikai, gazdasági, társadalmi élet és a médiumok meghívott képviselőit, közöttük Csöbör Katalin országgyűlési képviselőt és Török Dezsőt, a megyei közgyűlés elnökét. A polgármester rövid prezentációjában kiemelte azon vállalkozások szerepét, amelyek adóforintjaikkal a legnagyobb részben járulnak hozzá községük anyagi gyarapodásához. Jelezte, hogy a most folyó beruházások befejezését követően hamarosan eljön a „szalagátvágások időszaka” is.

Pohárköszöntőjében Csöbör Katalin elismerően szólt a település eddigi eredményeiről, kiemelve, hogy Besenyő mintaként szolgálhat mások számára is.

Az eseményről tudósító kollégák

Némethi Lajos felvételei