FORGÁCS LÁSZLÓ” MEGHÍVÁSOS RENDŐRSÉGI LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZAÚJVÁROS, 2019. FEBRUÁR 2.

IN MEMORIAM…

Forgács László 1949. szeptember 13-án született Garadnán. 1969-ben érettségizett Sátoraljaújhelyen és itt is helyezkedett el, villanyszerelőként dolgozott.

Pályaválasztására azonban döntően hatott édesapja példája, aki évtizedeken keresztül hivatásos rendőrként szolgált. Édesapja volt az, aki a rendnek és az igazságnak az eszméjét értékké formálva orientálta életszemléletét, – így rövidesen a BM Tartalékos Tiszti Iskolára került, ahonnan 1971-ben alhadnagyként szerelt le. Rendőri szolgálatát 1972. február 1-jén a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságon nyomozó alhadnagyként kezdte. Később vizsgálóként, majd megbízott alosztályvezetőként dolgozott. A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán 1980-ban szerzett diplomát, munkájának elismeréseként 1983-ban megkapta élete első vezetői beosztását, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetését.

Egy esztendő elég volt ahhoz, hogy szakmai hozzáértésével, átlagon felüli munkabírásával, a beosztottakhoz fűződő következetes – ugyanakkor emberséges – magatartásával kivívja elöljárói és munkatársai elismerését.

Szabadidejében aktívan segítette a kapitányság sportmunkáját, melybe – a szervezés mellett – versenyzőként is szívesen bekapcsolódott, focizott és lábteniszezett.

Egy évvel később már a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság élén találhattuk, ahol több éves kitartó tevékenységével olyan munkahelyi kollektívát kovácsolt, melyben a legfőbb érték a törvényesség, az emberség és a tisztesség volt.

Szakmai szempontból az egyik legfontosabb feladatnak a bűnmegelőző tevékenységet tekintette. A munkavégzés során kiemelt figyelmet fordított az állomány szakmai képzésére, erkölcsi nevelésére, a sportolás lehetőségének megteremtésére.

Az a közösség, amelynek szolgálatára Őt kirendelték, mindenkor a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel nyilatkozott róla. Ennek megfelelően értelemszerűen következett az 1991-es év, amikor előbb a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének helyettese, majd 1991. december 1-től a megye rendőrfőkapitánya lett.

 

1993-ban addigi tevékenysége és a megye rendőri egységeinek elismeréseként a Belügyminiszter rendőr ezredessé nevezte ki. Nem szállt fejébe a dicsőség. Volt ereje önmérsékletet tanúsítani. Újabb és újabb célokat fogalmazott meg és tűzött az általa vezetett és irányított egységek elé. Kiemelkedő érdemeket szerzett Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonsági viszonyainak megszilárdításában, a társadalom felé nyitott, ugyanakkor a politikai semlegességet messzemenően megtartó rendőrség kialakításában. Számtalan dicséret, jutalom és kitüntetés jelzi azt az emberfeletti erőfeszítést, amelynek elismerése minden irányból megnyilvánult Forgács László iránt.

1996-ban kapta a felkérést a Magyar Köztársaság Rendőrsége vezetésére.  1996. december 4-én nevezte ki a Magyar Köztársaság Elnöke országos rendőrfőkapitánnyá – ezzel egy időben kapta meg a Belügyminiszter javaslatára rendőr vezérőrnagyi kinevezését is.

Tudta, hogy a kihívás mérhetetlenül nagy – a lehetőségek pedig igencsak szűkösek.  Igent mondott, mert igazi rendőr volt – hitt a rendőrökben és bízott a kellő társadalmi támogatottság megteremthetőségében.

 1. július 16-án beosztásából felmentették, majd 17-én rendelkezési állományba helyezték.

 

Ezzel lezárult egy fejezet – és egy új kezdődött el, de ez sokkal rövidebbre sikerült. A hidegvölgyi kert – ahol a legjobban érezte magát, a csodálatos természeti környezet és baráti társaság – új célok megvalósítására ösztönözték.  2000. április 2-ig – tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig – sok időt töltött itt, kedvenc helyén, de a célok megvalósítására már nem került sor. Ott halt meg, ahol élni szeretett.

 

Ember volt – a szó legnemesebb értelmében. Szeretett másokat és Őt is szerették, megbecsülték, elismerték. Szakmai életútjával, emberségével, magánéletével megmutatta a világnak, hogy lehetséges és érdemes is példaértékű életet élni.

 

Az emlékezéshez nincs szükség másra, csak szeretetre. A B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére 2001-től hagyományosan február hónapban kerül megrendezésre a Forgács László nevével fémjelzett országos kispályás labdarúgó torna. A rendezvénynek már tizenkettedik alkalommal adott helyet a Tiszaújvárosi Sportcentrum, méltóképpen tisztelegve ezzel egy elismert sportember és rendőri vezető emlékének.

 

 

 

V E R S E N Y K I Í R Á S

 

“FORGÁCS LÁSZLÓ” Meghívásos Rendőrségi

Labdarúgó Emléktorna

 

A torna célja:                        – emlékezni az országos rendőrfőkapitányra, aki a rendőri munka mellett kiemelkedő hangsúlyt fektetett a sportra,

– a 40. év feletti állomány fizikai felkészültségének javítása,

– a sportbaráti kapcsolatok erősítése.

 

A torna helye:                       Tiszaújvárosi Sport Centrum

Tiszaújváros, Teleki Blanka u. 2.

 

A torna ideje:                            2019. február 2. (szombat) 09.00

                                              

A torna rendezője:               a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Rendészeti Sportszövetség (MRS).

 

A torna fővédnöke:               Forgács Lászlóné

 

A torna védnökei:                 dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok (B-A-Z. MRFK vezetője)

Ruszkai József r. ezredes (B-A-Z. MRFK főkapitány-helyettese)

Dr. Varga Péter r. ddtbk. (MRS ügyvezető elnöke)

Bráz György (Tiszaújváros polgármestere)

Gál Csaba (Sport-Park igazgatója)

 

A versenybizottság elnöke:  Ferenci Tibor (Miskolc Városi Kispályás Labdarúgó Bizottság vezetője)

 

A szervezőbizottság elnöke: Vanczák Zoltán r. ezredes (B-A-Z. MRFK)

 

A szervezőbizottság titkára: Szűcs Enikő r. alezredes (B-A-Z. MRFK)

 

A torna résztvevői:               ORFK meghívott központi és területi szerveinek hivatásos, közalkalmazotti, köztisztviselői, aktív és nyugállományú tagjai, akik 2017. december 31-ig 40. életévüket betöltik.

 

Győztesek:

 1. évben I. helyezett:         B-A-Z. MRFK
 2. évben I. helyezett:         B-A-Z. MRFK
 3. évben I. helyezett:         Hajdú-Bihar MRFK
 4. évben I. helyezett:         Hajdú-Bihar MRFK
 5. évben I. helyezett:         Tolna MRFK
 6. évben I. helyezett          B-A-Z. MRFK
 7. évben I. helyezett          Győr-M.-S. MRFK
 8. évben I. helyezett          B-A-Z. MRFK
 9. évben I. helyezett          BRSE
 10. évben I. helyezett          Tolna MRFK
 11. évben I. helyezett          BM Öregfiúk
 12. évben I. helyezett          Tolna MRFK
 13. évben I. helyezett          Heves MRFK
 14. évben I. helyezett          BRSE
 15. évben I. helyezett          BRSE
 16. évben I. helyezett          Zala MRFK
 17. évben I. helyezett          BRSE
 18. évben I. helyezett          BRSE

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M

 

 1. február 09. (péntek)

 

18.00-ig                           Szállás elfoglalása a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában

                                        (Miskolc, Szentpéteri kapu 78.)

 

18.00-tól                          S Z A B A D P R O G R A M

 

 

 1. február 10. (szombat)

 

08.00-ig                           Beérkezés a verseny helyszínére (Sportcentrum

                                         Tiszaújváros)

 

08.15                                Technikai értekezlet – név szerinti nevezések

                                         leadása

 

 

08.45                   M E G N Y I T Ó

 

 

09.00-től              Mérkőzések kezdete

 

09.30                                Főkapitányi fogadás (csapatvezetők és meghívott

                                         vendégek részére)

 

12.00 – 14.00-ig  E B É D

                                         (folyamatosan, a verseny helyszínén)

 

14.30                   E R E D M É N Y H I R D E T É S

 

15.00                                Hazautazás, vagy fürdési lehetőség a szomszédos

                                         termálfürdőben