Radnóti Miklós – nyugtalanító jelenléte -meghívó a Wallenberg terembe