Polt Péter legfőbb ügyész válaszlevele a brüsszeli meghívásra
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a mai napon megkapta
 Dr. Inge Gräßle,
az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 
elnöke
meghívóját, amelyre az alábbi választ adta.
   LEGFŐBB ÜGYÉSZ
   Dr. Inge Gräßle asszonynak
   elnök
   Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága
 Brüsszel
   Tisztelt Elnök Asszony!
   Köszönettel vettem megtisztelő levelét, amelyben
 meghív az Európai
Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 2019. március
 4. napján
megtartandó ülésére. A meghívó szerint a 2017. szeptember
 18-án
Budapesten tartott eszmecsere folytatásaként az ülés tárgya
 az
Európai Ügyészséggel, a szervezett bűnözéssel, a nemzetközi
 bűnügyi
együttműködéssel, továbbá az OLAF ügyekkel és az azokban
 tett
igazságügyi ajánlásokkal összefüggő kérdések megvitatása.
   Sajnálattal tájékoztatom Elnök asszonyt, hogy még a 
meghívó
megérkezését megelőzően a magyar sajtóban nem csupán a
 meghívás
ténye, hanem annak oly módon értelmezett tárgya is
 megjelent, hogy
az ülés az OLAF Magyarországot érintő ajánlásai nyomán
 elrendelt
nyomozások értékelése lenne.
   Az újsághírek alapjául szolgáló európai parlamenti
 bizottsági tag
Facebook bejegyzése - amely egyben azt a hamis látszatot is
 kelti,
hogy a magyar legfőbb ügyész megjelenési, sőt beszámolási
kötelezettséggel tartozik a Bizottság felé - egyértelműen 
olyan
politikai dimenzióba helyezi a meghívást, amely a már 
folyamatban
lévő európai parlamenti választási kampányhoz köthető. 
A magyar
Alaptörvény (Alkotmány) ugyanakkor megtiltja a magyar
 ügyészségnek,
az ügyészség bármely tagjának, hogy politikai tevékenységet
 fejtsen
ki, illetve ilyenben közreműködjön.
   Ennek megfelelően még a látszatát is kerülni kell 
annak, hogy a
magyar legfőbb ügyész közreműködésével tartott bizottsági
meghallgatás politikai kampányeseménnyé váljon.
   Minderre figyelemmel az egyébként nagyon szoros
 határidővel és
előzetes egyeztetés nélkül történt meghívásnak nem tudok
 eleget
tenni. Továbbra is elkötelezett vagyok az Európai Unióban 
történő
szakmai együttműködés iránt, és természetesen a magyar
 ügyészség
minden segítséget megad a Bizottságnak feladatai 
elvégzéséhez.
   Budapest, 2019. február 19.