Hitelfelvétel végrehajtására kényszerül a Miskolc Holding Zrt.

Élénken foglalkoztatja a miskolciakat , hogy mikorra világítják át az előző városvezetés gazdasági ügyeit, megállapodásait és a kiterjedt megbízási szerződéseket.

Okulva az elődök tévedéséből, természetes óvatosságból nem akarják elhamarkodottan közzétenni az eddigi vizsgálat megállapításait. S ami még ennél is fontosabb az eddig feltárt hiányosságokat nem szeretnék propagandisztikus célokra felhasználni. Alapos vizsgálatot végeznek külső szakértők bevonásával és igyekeznek pontos képet kapni az önkormányzat hitelállományáról, adósságáról és ehhez a korábbi vezetés szakembereinek a támogatását is megkérik. Remélhető, hogy meg lesz a készség az együttműködésre.

Idáig egy biztos, hogy a múlt héten közzétett nyilatkozatokkal ellentétben nem egy konszolidált állapotot örökölt az új önkormányzat. Az új vezetés a korábbi  téves helyzetjelentését betudja annak, hogy nem képesek leállni a kampányban hangoztatott megállapításaikkal. Ezt tanúsítja az is, hogy az önkormányzatnak már a mostani közgyűlésen szembesülnie kell a hátramaradt  gazdasági nehézségekkel.

 

Az előző városvezetés által megkezdett 9 milliárd forintos hitelfelvétel végrehajtására kényszerül a Miskolc Holding Zrt. Az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztés csütörtökön kerül a miskolci testület elé, mivel a Miskolci Önkormányzatnak 4 milli​árd forint értékben kell kezességet vállalnia a tranzakcióhoz.

 

​​A Miskolc Holding Zrt. igazgatósága még 2019. februárjában fogadta el az idei üzleti tervet, abban még 7 milliárd forint összegű hitelfelvételt irányoztak elő, azóta azonban a számok nagymértékben növekedtek. Olyannyira, hogy a Miskolc Holding Zrt. 2020. január 1.-vel 9 milliárd forint összegű folyószámlahitellel számol, ehhez a Miskolci Önkormányzat nyújtja a kezességet.

 

​A hitelkeret növekedésének számos oka van: ebből a legjelentősebb, hogy az MVK Zrt. gyakorlatilag évek óta nem kapja meg a várostól az elvégzett közszolgáltatási tevékenység teljes ellenértékét, amelyet így a Holding csoport gazdálkodásából szükséges finanszírozni. Ez az összeg az idén több, mint 1 milliárd forint, de az összesített elmaradás eléri a 4 milliárdot.

 

Mivel ezek a folyamatok a jövőben nem tarthatók fent, biztosítani kell a cég likviditását, ezért a Holding pénzügyi vezetése javaslatot tett a hitelkeret növelésére, amelyet a döntéshozó testületek 9 milliárd forint összegben határoztak meg.  ​