A Legfőbb Ügyészség közleménye – célkeresztben a terrorizmus és a számítógépes csalás

 

Budapest, 2019. november 22., péntek (OS)

– Dr. Polt Péter legfőbb ügyész nyitotta meg november 21-én az ügyészség 30. szakmai-tudományos konferenciáját a Magyar Igazságügyi Akadémián.

 

A résztvevőket dr. Répássy Árpád, az OBH elnökhelyettese is

köszöntötte.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a megnyitó beszédében rámutatott,

hogy a majd százötven éves ügyészi szervezetben komoly hozzáadott

értéke van a közös szakmai gondolkodásnak. A legfőbb ügyész

kiemelte, hogy hagyományos büntetőjogi témák mellett, a tudományos

konferencia előadói olyan aktuális kérdéseket érintenek, mint

például a kiberbűnözés vagy a terrorizmus elleni küzdelem, illetve

áttekintik az új büntetőeljárási törvény olyan fontos

jogintézményeit, mint az egyezség megkötése.

A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási

Főosztálya által rendezett két napos konferencián 108 előadótól 77

előadást hangzott el a büntető anyagi és eljárásjogi, a

közérdekvédelmi és a büntetés-végrehajtási témákban. Külön angol

nyelvű szekció tárgyalta a határokon átnyúló büntetőjogi és

környezetvédelmi kérdéseket.