Digitális Miskolc Program: tájékoztatás a laptopok használóinak

 

 

 

 

 

A “Digitális Miskolc Program” keretében térítésmentes használatba kapott laptopokkal kapcsolatban Dr. Ignácz Dávid, Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője az alábbiakról tájékoztatja a pályázatban nyertes laptop használókat:

 

 

 

A program keretében használatba adott laptopok nyertesei a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel kötöttek szerződést, amely szerint a szerződés tárgyát képező számítógépes eszközök a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet vagyonkezelésében állnak, és a Magyar Állam tulajdonát képezik.

 

 

 

A szerződés 7. pontja szerint ” A Miskolci Programiroda megszűnte, azaz 2016. november 4. után a Használó minden a programmal és a notebookkal kapcsolatos kérdéssel, problémával a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézethez tud fordulni.”

 

 

 

Tájékoztatom, hogy 2016. szeptember 1-jével a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet a 1312/2016. kormányhatározatban foglaltak alapján beolvadt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségbe. (Cím: 1134 Budapest, Váci út 35., E-mail: info@kifu.gov.hu<mailto:info@kifu.gov.hu>, Tel: +361 795 2861, +361 450 3060).

 

 

 

A szerződés 11. pontja értelmében “A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet jogosult a notebook rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. Az ellenőrzési jogosultságát a pályáztatás megkezdésétől számított három évig, 2016. november 4. napjáig a Miskolci Programiroda jogosult gyakorolni. A három év letelte után a notebook rendeltetésszerű használatát a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet fogja ellenőrizni. A Használó köteles biztosítani, hogy a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet és a Miskolci Programiroda az ellenőrzési jogosultságát gyakorolni tudja.”

 

 

 

Mindezekre figyelemmel sem Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának sem a Miskolc Holding Zrt.-nek a notebookok frissítésével kapcsolatban eljárási jogosultsága nincs, így minden jellegű tájékoztatásra és segítségnyújtásra a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség jogosult. (Cím: 1134 Budapest, Váci út 35., E-mail: info@kifu.gov.hu<mailto:info@kifu.gov.hu>, Tel: +361 795 2861, +361 450 3060).

 

 

 

További tájékoztatásul: Miskolc Holding Zrt. a Polgármesteri Hivatal ügyfélterében szerviz központot üzemeltet, amelyet a használatában lévő notebook meghibásodása esetén lehetőség van igénybe venni.