Az ötven leggazdagabb magyar – szelektálják a Forbes listáját – itt nincs apelláta – a lapkiadók egyesülete másként látja

 

 

A bíróság úgynevezett ideiglenes intézkedéssel megtiltotta a Forbes

magazinnak, hogy az 50 leggazdagabb magyar listáján megjelenjen egy

cég tulajdonosának a neve. A tulajdonos személyére vonatkozó

információ a bárki számára nyilvános, ingyenesen hozzáférhető

cégadatokból elérhető adat.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete, mint a szakma reprezentatív

érdekvédelmi szervezete ezúton hívja fel a figyelmet, hogy akár a

mindennapi újságírás jelentős korlátozását vonhatja maga után, ha a

jövőben tömegesen fordulnak elő a Fővárosi Törvényszék tegnapi

ideiglenes intézkedéséhez hasonló döntések.

A konkrét esettől függetlenül határozott álláspontunk szerint az

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 153. Preambulum bekezdése

szerint “A tagállamok jogának össze kell egyeztetnie a

véleménynyilvánítás és a tájékozódás – ideértve az újságírói, a

tudományos, a művészi, illetve az irodalmi kifejezés – szabadságára

vonatkozó szabályokat a személyes adatok védelmére vonatkozó, e

rendelet szerinti joggal… A véleménynyilvánítás szabadságához való

jog minden demokratikus társadalomban fennálló jelentőségének

figyelembevétele érdekében az e szabadsághoz tartozó olyan

fogalmakat, mint az újságírás, tágan kell értelmezni.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem képezheti vita tárgyát az a tény,hogy közhiteles, nyilvános adatbázisból származó adatok nyilvánosságra hozatala önmagában nem sérti az érintett személyhez fűződő jogait. Az újságírói tevékenység során pont a tényszerű adatok feldolgozása teszi lehetővé az olvasók hiteles tájékoztatását. A Magyar Lapkiadók Egyesülete a jövőben fokozott figyelemmel követi a személyes adatok védelméhez valamint  a vélemény nyilvánításszabadságához és a tájékozódáshoz való joghoz  fűződő érdekek ütközését és közösen kidolgozott iránymutatással segíti elő tagjai munkáját, annak érdekében hogy ezt a két rendkívül fontos alapjogot össze lehessen egyeztetni. Szükségesnek látjuk továbbá, hogy harmonizálásra kerüljön a vonatkozó szabályozás, annak érdekében, hogy összeegyeztethetők legyenek az adatvédelem szempontjai a véleménynyilvánítás, azon belül is a tájékozódás alapjogával. Az MLE szerint indokolt a Kormány által előterjesztett Jogalkotási Javaslatok 2018-2022 elnevezésű javaslatát bővíteni, és beépíteni mindazon kivételeket és pozitív eltéréseket a magyar jogrendbe, melyek megfelelnek  az Adatvédelmi Rendelet kötelező előírásainak, ugyanakkor nem lehetetlenítik el az újságírói munkát sem.