A szegedi egyetem fura – rektora aki a kollégáit is megfertőzte – a kamara etikai eljárás alá vonta

A Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei területi szervezetének etikai bizottsága hivatalból és azonnali hatállyal eljárást indít a Szegedi Tudományegyetem rektorával szemben.

Szükség esetén az eljárás magasabb fórumok elé kerül.

 

A MOK országos elnöksége szükségesnek és indokoltnak tartja az

etikai eljárás elindítását.

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe szerint:

“1) Az orvos egészségi alkalmasságával kapcsolatos jogszabályi

rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.

2) Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített

orvos sem végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben

pillanatnyi állapota következtében a beteg számára nagyobb

kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak

elmaradásával okozna, ideértve az orvos fertőző betegségét is.”

“(15) Az etikai szabályok betartása különösen fontos, ha szakmai

rangja, közéleti szereplése miatt az orvos jól ismert, mert ez

esetben magatartása, így esetleges etikai vétsége is

általánosítható, és a közvélemény ebből az orvostársadalom egészére

vonhat le negatív következtetést.”

A szegedi egyetem rektorának és egyetemi tanszékvezetőnek

mindezekre külön figyelemmel kellett volna lennie. Következményként

a járvány kibontakozásának idején számos kolléga került nehéz

helyzetbe, és veszélybe került a betegek ellátása. Az érintett

kollégák megkeresésére a MOK elnöksége kiemelt figyelmet fordít.

A MOK reményét fejezi ki, hogy mind a járványügyi hatóság, mind

pedig a közigazgatási szervek a lehető leggyorsabban vizsgálják ki a

Szegedi Tudományegyetemen történteket, és megteszik a morális és

jogi szempontból szükséges lépéseket.

 

Kiadó: Magyar Orvosi Kamara