Y-HÍD: SIKERÜLT ELÉRNI, HOGY AZ ÁLLAMI BERUHÁZÁS FOGLALKOZZON A MISKOLCIAK IGÉNYEIVEL IS
Kerülőutak, gyalogosforgalom, kerékpáros közlekedés. Sikerült végre olyan fontos kérdésekben előrelépni, amely problémákra évek óta hiábavalóan igyekeztek a lakosok, a civilek felhívni az akkori önkormányzati vezetés figyelmét. Most Veres Pál polgármester felkérésére a miskolci Városháza és az Y-hidas beruházás gazdája, a NIF egyeztetései eredményre vezetnek, és a civil szervezetek véleménye sem sikkad el.

Sokmilliárdos, állami kezdeményezésű és finanszírozású beruházás keretében bontják le, majd építik újjá a következő két esztendő folyamán a Vörösmarty utca – Pfaff Ferenc utca – Martinkertváros közötti, a vasúti sínek felett átívelő hármas felüljárót, azaz az Y-hídat. A beruházó a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF). A társaság az előző években, az építés előkészítő szakaszában nem kapott olyan kéréseket az akkori miskolci önkormányzattól, hogy érdemben foglalkoznia kellett volna az érintett lakosság kéréseivel, panaszaival. Veres Pál polgármester viszont hivatalba lépése óta szorgalmazza, hogy a beruházás a miskolciak igényei szerint alakuljon. Ennek keretében tartottak immár többedszer szakmai egyeztetést a héten a felek.

Az építés, a hidak elbontása idejére nem volt alternatíva a Martinkertváros – Szirma, illetve a belváros közötti elérhetőség tekintetében; nem volt megoldva a gyalogos átjárás sem, és nem volt a tervekben kerékpárút/kerékpársáv sem. Mindhárom kérdésben most sikerült végre megoldásokat elfogadtatni – ismertette az eredményeket a Városháza részéről Szunyogh László főépítész. Mint hangsúlyozta, a NIF partnerséget mutat minden ügyben, kész áttervezni, majd megépíteni a kért többletet.

Ez elsősorban a Szirma felé való terelő útvonal alternatíváját jelentő Csokonai utca teljes és járható kiépítését jelenti. Ennek áprilisra kell megvalósulnia, hogy amikor a felüljárók ideiglenesen eltűnnek, legyen merre járniuk a két külső településrészen lakóknak. A Csokonai utcát ennek érdekében meghosszabbítják, a jelenlegi földutat, amely összekötheti a szennyvíztelepi úttal és a Fonoda utcával, kiszélesítik és leaszfaltozzák, mintegy 750 méter hosszban. Nem is átmeneti jelleggel, hanem végleges, az építés után is megmaradó, használható útvonalként.

Ugyancsak égető gondnak mutatkozott a martinkertvárosiak gyalogos átjutása az Y-hidas építkezések idején. Erre a korábbi vasúti aluljáró kínál lehetőséget, amelyet ugyancsak a NIF-fel egyeztetve rendbe tesznek, járófelületeit és világítását helyreállítják. Mindez szoros együttműködést jelent a műtárgy tulajdonosával, a MÁV-val, valamint a pályája miatt érintett MVSC sportegyesülettel.

Végül a civil szervezetek által hosszú ideje követelt harmadik fontos tétel a kerékpáros közlekedés megoldása. Eddig sem az állam, sem a korábbi önkormányzat nem gondolt rá, hogy biciklivel is sokan szeretnének majd be, illetve átjutni a Kisfaludy utca felől a Belváros felé… Az elmúlt években megalkotott koncepció erre nem adott volna lehetőséget. Most a miskolci helyhatóság elérte, hogy a NIF több verziót alkosson a kerékpárutak kialakítására. A városi főépítész és munkatársai – az éppen ennek érdekében létrehozott civil egyeztető munkacsoport révén – a miskolci kerékpáros szervezetek képviselőivel hamarosan megvizsgálják a lehetőségeket és kiválasztják az optimálisat.