Lehetővé vált a Nemzeti Vízművek integrációs folyamatához való csatlakozás – akár a MIVIZ is beszállhat
A kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy a közszolgáltatások
zavartalanul működjenek, ezen belül is a víziközmű-szolgáltatók
feladatellátásának folyamatossága minden körülmények között
biztosított legyen, hiszen az ivóvízhez való hozzáférés alapvető
emberi jog.
 Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett az önkormányzatok
és egyéb szolgáltatók részéről arra vonatkozóan, hogy a
tulajdonukban lévő víziközmű-szolgáltatók működtetésében a magyar
állam vállaljon részt.
 A kormány szándékának megfelelően 2021. január 1-jén megkezdte
működését a Nemzeti Vízművek Zrt., amely  az állami tulajdonú
víziközmű-szolgáltatók, illetve víziközmű-rendszerek felett
gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket az egységes, hatékonyabb működtetés, valamint az
ellátásbiztonság fenntartása érdekében.
 A társaság működése által egyúttal lehetővé vált az önkormányzatok
és a tulajdonukban működő szolgáltatók számára, hogy a
közszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon állam részére történő önkéntes
átadásával egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt. Ez
lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzatok portfólió-tisztítást
hajtsanak végre, illetve ha azt célszerűnek tartják, úgy a
közszolgáltatással járó feladatokat – az ellátásbiztonsági
szempontok és a fogyasztói érdekek szem előtt tartásával –
ingyenesen átadják az államnak.
most vagy soha…
A meghatározott feltételekhez kötött integrációs folyamatban az
államot a Nemzeti Vízművek Zrt. képviseli. A megállapodások aláírása
a felek részéről önkéntes és minden esetben tárgyalásos folyamat
előzi meg.
 Az integrációs folyamatba csatlakozni kívánó önkormányzatok,
illetve szolgáltatók részére javasolt előzetesen tájékozódni a
Nemzeti Vízművek Zrt. honlapján közzétett feltételrendszerről, amely
alapján mérlegelni tudják részvételüket.
 Fontos megjegyezni, hogy a csatlakozási kérelem benyújtása nem
jelenti automatikusan az integrációs megállapodás megkötését a
Nemzeti Vízművek Zrt. részéről, mert az minden esetben részletes
vizsgálat, egyedi körülmények mérlegelése alapján történik.
 NVTNM
 Sajtó és Kommunikációs Főosztály
 Budapest, 2021. július 16.
     Kiadó: A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter