A MaVíz, a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek,
valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények
társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti
szervezete. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti, hogy
tagszervezeteit hatékonyan képviselje minden olyan jellegű témában,
amely a társadalmi megítélés során hangsúlyt kap.
     A Szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a hétvégén megjelent
rémhírt keltő közleményeket felháborítónak tartja és a hazai
víziközmű szolgáltatók nevében kikéri azt, hogy mérgező lenne a
csapvíz! Mérésekkel alátámasztott és megerősített tény, hogy a
Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az Európai
Uniós előírásoknak és jogszabályoknak.
Ahogyan azt Nagy Edit a Szövetség főtitkára kiemelte: "Hazánkban a
víziközmű szolgáltatók kockázat alapú vizsgálatot folytatnak. A
kitermelési ponttól egészen a fogyasztóig - a szolgáltatói láncon
keresztül - folyamatosan monitoringozzák, napi szinten ellenőrzik az
általuk szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet és amint bármi
problémát tapasztalnak, azonnal tudnak korrigálni és intézkedni! Ide
tartozik szorosan az a tény is, hogy a Hatóság is folyamatosan
kontrollálja a csapvíz minőségét a fentieken felül is; tehát nem
véletlenül emlegetjük hazánkban a legszigorúbban ellenőrzött
élelmiszerként a csapvizet. Az ágazatban több, mint 20.000 ember
dolgozik azon, hogy mindenhol megoldott legyen a kiváló minőségű
csapvízzel való ellátás és a szennyvíz szakszerű elvezetése és
tisztítása.
     Kiemelném azt is, hogy az NNK anyagában megjelenő információk a
határértéktől való eltéréseket mutatják. Az, hogy valami eltér a
határértéktől, még nem jelenti azt, hogy mérgező! Csak egy példa: az
arzén, amelynek most 10 µg/l a határértéke és 20 µg/l a megjelent
anyagban néhány településen a mért érték, azért nem számít
mérgezőnek, mert ennek a határértéke évekkel ezelőtt még 50 µg/l
volt. Értelemszerűen: nem lehet mérgező az, ami még nemrég
határérték alattinak számított! Óriási különbség van tehát a mérgező
és  a határértéket meghaladó kifejezések között.
Érthetetlen számomra, hogy 2022-ben még mindig megjelentetnek olyan
jellegű rémhíreket, amelynek nincs alapja és mindezt csak és
kizárólag azért teszik a sajtó munkatársai, hogy az olvasottságot
növeljék."
     A Szövetség kéri a sajtó munkatársait, hogy a jövőben törekedjenek
a hiteles tájékoztatásra és információellenőrzés nélkül ne adjanak
ki olyan információkat, amelyek megtévesztőek és a lakosság
félrevezetését eredményezik.
     Kiadó: Magyar Víziközmű Szövetség