Dr. Polt Péter legfőbb ügyész június 21-én a hivatalában fogadta Ivan Geshev bolgár legfőbb ügyészt
Dr. Polt Péter a találkozón beszámolt a bolgár kollégájának az
eredményes bűnügyi és igazságügyi fellépés nyomán folyamatosan
csökkenő magyarországi bűnözésről – amely tavaly az elmúlt harminc
év legkedvezőbb adatát mutatta -, valamint külön is a rasszizmus, a
gyűlöletbűncselekmények kedvező mutatóiról, eredményes
visszaszorításáról.
 A magyar legfőbb ügyész felhívta a figyelmet a korrupció fogalmának
eltérő köznapi és büntetőjogi értelmezésére, a korrupció érzékelés
és az objektív adatok közötti különbségre, továbbá arra, hogy a
magyar ügyészség kiemelten kezeli a korrupció elleni fellépést.
 A két legfőbb ügyész egyetértett abban, hogy az Európai Ügyészség a
jelenlegi struktúrában - a nemzetközi bűnügyi együttműködés más, már
eddig is jól működő formáihoz (mint például az Eurojust) képest -
hatékonysági kérdéseket vet fel.
 Dr. Polt Péter kiemelte, hogy bár Magyarország nem csatlakozott az
Európai Ügyészséghez, ugyanakkor folyamatosan kapcsolatban áll vele.
Ennek elősegítésére - a nem csatlakozott országok közül elsőként és
eddig egyedüliként - 2021 áprilisában a magyar ügyészség
együttműködési megállapodást kötött az Európai Ügyészséggel.
 Dr. Polt Péter és bolgár kollégája egyetértett abban is, hogy az
ügyészség függetlensége fontos szerepet játszik a jogállam
rendszerében.
A magyar és a bolgár ügyészség közötti kiváló munkakapcsolatot
2018-ban Budapesten Együttműködési megállapodásban erősítette meg a
magyar és bolgár legfőbb ügyész.

     Kiadó: Legfőbb Ügyészség