A Magyar Mérnöki Kamara közleménye – állásfoglalás a kisadózói  törvény módosításához kapcsolódó eljárási kérdésekben
A Magyar Mérnöki Kamarában tömörülő mérnökök (tervezők, szakértők,
műszaki ellenőrök) jelentős része a KATA (kisadózó vállalkozások
tételes adója) adózási lehetőségének keretei között működik.
 A tervezők általában 1-1 munkafeladat során kapcsolódnak
megbízóikhoz, normál esetben vállalkozási díjuk a pár százezer és az
1-2 milliós kategóriát jelentik. Természetesen, akik nagyobb
munkafeladatot (pl. társasház, úttervezés vagy vízügyi tervezés
egyes esetei) nyernek el, elképzelhető a 3 millión felüli
szerződéses összeg.
 A szakértők tevékenysége sokkal inkább elaprózott, hisz munkájuk
általában nem folyamatos munkavégzést jelent azonos partnerek
számára.
 A műszaki ellenőrök jellegzetesen egyidejűleg több kivitelezés
munkáit tudják elvállalni, ami viszont gyakran havi számlázást
jelent. Ez azonban nem fedi a munkaszerződés fogalmát, hisz munkájuk
1-1 kivitelezésen ritkán haladja meg a heti 5-10 órát, így van
lehetőségük a héten belül több munkahelyen is megfordulni.
Megbízóik jellegzetesen cégek, díjazásaik nagyrészt 3 millió Ft
alatti, illetve a nagyobb munkákat vállalók mérnöki vállalkozásokat
alapítanak. Nagy számban vannak közöttük nyugdíjasok és
mellékfoglalkozásúak. Ezekben a szellemi munka a meghatározó,
minimális a saját beruházás, anyagköltség és eszközhányad mellett.
Mérnökeink projektekhez csatlakozva eseti megrendelésekre, változó
megbízók számára végeznek munkát. Így sem a mérnök, sem megbízója
oldaláról fel sem vetődhet a színlelt foglalkoztatás gyanúja.
 Látható, hogy a KATA felel meg leginkább annak a tevékenységnek,
amit folytatnak, viszont a most elfogadott törvény, mivel kizárólag
"saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot
kiszolgáló egyéni vállalkozások", ill. "főfoglalkozású egyéni
vállalkozó" választhatja a KATA -t az egyéni mérnök vállalkozások
igen jelentős hányada ellehetetlenül.  Vélhetőn közülük számosan
visszaadják az "ipart", (főként a nyugdíjasok, akik számára pedig
igen jelentős a nyugdíjkiegészítés) illetve más adózási forma
választására kényszerül.
 A Magyar Mérnöki Kamara nagy részben megérti és támogatja a
törvénymódosítás szándékát, céljait, főként a bújtatott
foglalkoztatás lehetőségének a megszüntetését. Ugyanakkor rendkívüli
módon nehezményezi az "átállás" teljesíthetetlen határidejét és az
egyéb eljárási nehézségeket.
Ugyanis folyamatban levő tervezési, kivitelezési, szakértői
szerződéses feltételeinek a módosítását – esetleg ellehetlenülését –
is magába rejti.
 Mindezek miatt támogatjuk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
javaslatait a törvény korrekciójára, különös tekintettel a 2023.
január 1-i hatálybalépésre, továbbá, hogy a KATA választási
lehetőségei az egyéni vállalkozókon túl a jogi személyiséggel nem
rendelkező vállalkozásokra is terjedjenek ki, akik ma is
választhatták ezt az adózási lehetőséget.
 Szükségesnek tartjuk a részletszabályok kidolgozása során a fenti
építésgazdasági vonatkozások megfontolását, amihez készséggel
ajánljuk a közreműködésünket.
 Annak érdekében, hogy az egyéni vállalkozó mérnökök számára reális
választási lehetőségek nyíljanak, javasoljuk az átalányadózás
feltételei között egy új, 70%-os költségelszámolási kategória
bevezetését.
 Meggyőződésünk, hogy a fenti korrekció hasznosan szolgálná azt az
építő munkát, amiben a magyar mérnök kulcsszereplő.
 A Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének képviseletében: Wagner Ernő
elnök
     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara