Vakáció – Ítélkezési szünet a bíróságokon 2022. július 15. – 2022. augusztus 20. között
 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a
alapján 2022. július 15. és 2022. augusztus 20. között ítélkezési
szünetet tartanak a bíróságok.
 Július 15-e a Bíróságok Napja, mely a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 56. §-a értelmében
munkaszüneti nap, e napon minden bíróságon szünetel az ügyfélfogadás.
 Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok - főszabály
szerint - nem tartanak tárgyalásokat.
 A polgári eljárásokban - bizonyos kivételektől eltekintve – a
megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít
bele. A határidők számításának általános szabályai irányadóak
azonban az ítélkezési szünet alatt is a soron kívüli eljárás, az
előzetes bizonyítás esetén, illetve egyes végrehajtási perekben és
nemperes eljárásokban.
 Büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem
érinti. A bíróság az ítélkezési szünet ideje alatt is eljár az
előállításos ügyekben, valamint a kényszerintézkedések alkalmazása
esetén.
 Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje
alatt is nyitva tartanak, ahol az ügyfelek benyújthatják a
beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Az egyes bíróságok
ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján lehet
tájékozódni.
     Kiadó: Országos Bírósági Hivatal