A bírói függetlenség intézményi garanciái – A Kúria Werbőczy Intézete részkutatási projektjének első eredményei
 A Kúria kiemelt figyelmet fordít a bírói függetlenség és az
igazságszolgáltatás függetlensége elemeinek, tradícióinak, illetve
kihívásainak feltárására, ezért 2022. áprilisában önálló kutatást
indított ebben a tárgykörben a Kúria Werbőczy Kutatóintézetének
közreműködésével.
 "Az igazságszolgáltatás függetlenségének komplex, történeti,
társadalomtudományi, jogösszehasonlító vizsgálata" című kutatás
célja egyfelől annak igazolása, hogy a bírói függetlenség már a
korai századokban is követelmény volt a magyar
igazságszolgáltatásban, másfelől annak a több évszázados jogszabályi
háttérnek a bemutatása, amely elvezet az Alaptörvényben rögzített
rendelkezésekhez. Ennek egyik pillére "A bírói függetlenség
intézményes garanciái" című részkutatás, amelynek lezáráshoz
közeledve október 11-én workshopot szerveztünk a Kúria elnöke és a
kutatók részvételével.
 A tudományos műhelymunka során Prof. Dr. Varga Zs. András, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
tanszékvezető egyetemi tanára, a Kúria elnöke bevezető előadása és
dr. Ábrahám Márta, a Werbőczy Kutatóintézet igazgatójának gondolatai
után a kutatók összefoglalták munkájuk legfontosabb megállapításait,
első eredményeit.
A beszámolók az alábbi tematika alapján zajlottak: - A bírói függetlenség felszámolása a 
II. világháborút követően és visszaállítása a rendszerváltás után -
 Dr. habil. Balogh Judit, egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 - A bírói függetlenség kérdése az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában -
 Dr. Simonné Prof. Dr. Gombos Katalin, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti
 Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, a Kúria tanácselnöke - 
A bírói függetlenség, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára
és a testületi szervekre - Prof. Dr. Cservák Csaba, tanszékvezető egyetemi tanár,
 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar -
 A bírói függetlenség személyi és intézményes garanciái Magyarországon -
 Bódiné Dr. habil. Beliznai Kinga, tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, a Kúria főtanácsadója és
 dr. Liktor Zoltán Attila PhD, a Kúria főtanácsadója - Gondolatok a
 legfelsőbb bírói fórumok autonómiájáról - Dr. Hajas Barnabás PhD egyetemi
 docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar,
 a Kúria bírája A workshop Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati
 Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar tanszékvezető egyetemi
 tanára, a Kúria elnökhelyettesének összegző gondolataival zárult.
A rendezvényen filmfelvétel is készült - az előadások rövidített
kivonata megtekinthető a Kúria Média youtube felületén.
     Kiadó: Kúria