Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a hivatalában fogadta Peter  Frank német szövetségi legfőbb ügyészt

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a mai napon a hivatalában fogadta
Peter Frank német szövetségi legfőbb ügyészt. A felek között meglévő
szoros munkakapcsolat részeként létrejött találkozó során a legfőbb
ügyészek bemutatták az ügyészségeik korrupció ellenes tevékenységét.
Dr. Polt Péter ismertette az un. "kiegészítő pótmagánvád" lényegét.
A német és a magyar legfőbb ügyész a terrorizmussal kapcsolatos
gyakorlati tapasztalatokról is véleményt cseréltek.
 A mindkét fél által eredményesnek ítélt találkozó keretében Dr.
Polt Péter és Peter Frank ismertette az ügyészségeik korrupció
ellenes tevékenységét. Ennek kapcsán mindketten kiemelték a
nemzetközi együttműködés szerepét.
 A találkozón a magyar legfőbb ügyész összefoglalta azokat a
feladatokat, amelyeket a Büntetőeljárási törvény módosítása révén
létrehozott új jogintézmény, az un. "kiegészítő pótmagánvád" kapcsán
a jogalkotó az ügyészségre rótt.
 A német és a magyar legfőbb ügyész a terrorizmussal kapcsolatos
gyakorlati tapasztalatokról is véleményt cseréltek.
 A felek megállapították, hogy szoros és kiváló a kapcsolat a két
ország ügyészi szervezete között, rendszeresek a vezetői szintű és
szakértői találkozók, folyamatos a jogsegélyi kapcsolat. A két
ország ügyészei több közös nyomozó csoportban is együttműködnek.


     Kiadó: Legfőbb Ügyészség