Február 22. – Az áldozatok napja

 

 

 

  1. február 22-én tette közzé az Európa Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját, ez a nap azóta is számos országban – 1993. óta Magyarországon is – az áldozatok napja.

Minden társadalomban vannak olyan egyének, akik, nem képesek vagy nem hajlandóak betartani az emberi együttélés szabályait, néha súlyosan megsértve azokat és előbb vagy utóbb bűnelkövetőkké válnak.

Hosszú ideig a büntető igazságszolgáltatás középpontjában kizárólag az elkövető állt, fő célja a cselekmény megtorlása volt. Az áldozatokkal a pszichológia fejlődésével párhuzamosan a múlt század elején kezdtek foglalkozni mélyrehatóbban. Ekkor fogalmazódnak már olyan gondolatok, amelyek egyértelműen hangsúlyozták az áldozatok szerepének fontosságát a bűncselekmények létrejöttében.

Áldozatvédelmi kisokos

Ki lehet áldozat?

A bűncselekmény áldozata: a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény következtében közvetlenül szenvedett sérelmet. De a bűncselekmény áldozata egyfelől bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés közvetlen sértettje, valamint az a személy, aki a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés következtében szenvedett el valamilyen sérelmet.

Mi tekintendő sérelemnek?

Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar), továbbá az a vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll.

Mi az áldozatsegítés célja?

A bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérelmet szenvedett személyek, azok közvetlen hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak problémáik megoldásához, jogaik érvényesítéséhez.

Ki tud segítséget nyújtani?

A bűncselekmények áldozatairól és az állami kárenyhítésről szóló törvény értelmében a fővárosi és a megyei igazságügyi szolgálatok áldozatsegítési feladatot ellátó szervezeti egységei – a tájékoztatás szolgáltatás kivételével – a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára tudnak segítséget nyújtani.

 

Mi a teendő áldozattáválás során?

 

         Tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 112-es telefonszámon.

         Fontos, hogy az elkövetőről minél pontosabb személyleírás tudjon adni.

         Ha eltulajdonították bankkártyáját, hitelkártyáját, vagy mobiltelefonját, azokat haladéktalanul tiltassa le.

         Ha a lakáskulcsot, gépkocsi kulcsot is elvitték, akkor cseréltesse le a zárakat.

         Online esetekben minél hamarabb  mentse ki a bizonyítékokat!

Az áldozatok által igénybe vehető konkrét segítséggel kapcsolatban a 24 órában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalon tudnak személyre szabott tájékoztatást adni az Áldozatsegítő Szolgálat munkatársai.

www.kih.gov.hu honlapon valamennyi szolgálat elérhetősége és a támogatásokkal kapcsolatos alapvető információk is megtalálhatók.