Támogatói Díj a Sajószögedi Kölcsey Iskolának   –  felértékelődött a pedagógusképzés  fontossága

2015 – ben a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésének kezdeményezésére elindult egy kihelyezett posztgraduális továbbképzés Sajószögeden, melyen két év elteltével 32 pedagógus vehetett át szakirányú szakvizsga diplomát. Az intézményvezető, Hajdu Hajnalka és a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Főiskola dékánja,

Dr. Szenczi Árpád közös együttgondolkodása révén a környező települések tanárai egy szakmailag erős alapokra helyezett piacképes képzésen vehettek részt versenyképes áron.

Ebben a tanévben újabb két éves továbbképzésnek ad helyet a Sajószögedi Kölcsey Iskola, melynek ünnepélyes tanévindítójára 2017. október 7 –én került sor az iskolában, az Egyetem, a Mezőkövesdi Tankerület, Sajószöged polgármestere illetve alpolgármestere, mint meghívott vendégek jelenlétében.

Hajdu Hajnalka intézményvezető értékként említette az újra felértékelődött pedagógusképzettség fontosságát, melyet a pedagógus életpálya modell bevezetése lendített fel újra, illetve elmondta, hogy iskolájuk az új vezetés kapcsán innovatív arculatváltáson ment át, így 2014 – től a tehetséggondozás lett pedagógiai irányvonaluk meghatározója. Az említett két komponens motiválta az együttműködés felkutatását, melyben partnerre találtak a Nagykőrösi Főiskola vezetésében.

Az együttműködés elismeréseként a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa Támogatói Díjat adományozott a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére, melynek hivatalos bejelentésére az egyetem rektora, Prof. Dr. Balla Péter kerített sort ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletük alkalmával a Budapesti Fasori Református Egyházközösség Templomában, a díjat pedig Dr. Szenczi Árpád dékán személyesen adta át Hajdu Hajnalka intézményvezetőnek szombaton, a sajószögedi tanévindító ünnepségen.

A Dékán elmondta, hogy a díjat a Szenátus olyan személynek adta, aki az Egyetem gyarapodását, fejlődését ellenszolgáltatás nélkül támogatta, aki a folyamatos szellemi és szakmai megújuláshoz szükségesnek látta, hogy bevonva a saját illetve a térség köznevelési intézmények pedagógusait, csatlakozzon a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzéseihez. Az Egyetem közössége köszöni és nagyra értékeli a sajószögedi iskola segítő támogatását, a köznevelési rendszer megújításáért érzett közös felelősségvállalásuk pedig  a megkezdett szakmai együttműködés további folytatását vetíti előre.

A fotókat Varga Tamás készítette