Kerényi László: Az állóképnek is élnie kell

Kerényi László fotóriporter,
operatőr, rendező alkotásainak főszereplői leggyakrabban
a miskolciak, a felvételeinek
jelentős része itt készül vagy
valamiképpen kapcsolódik a
városhoz. De nem csak a filmjei
beszédesek, fotósként is arra törekszik, hogy éljenek a képek.
Kerényi László eredetileg nem
készült fotósnak vagy operatőrnek, kisdiákként a rádió érdekelte, de nem a műsorkészítés,
hanem maga a technikai eszköz.
Ezért a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumba jelentkezett,
majd érettségi után, 1968-ban
megkezdte tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. Az ottani
fotókör tagja lett, és ennek hatására kezdte értékelni a lapokban megjelenő képeket. Kritikus
szemmel figyelte a helyi sajtótermékeket is. Miskolcon akkor
két napilap került a standokra.
Az Észak-Magyarország mellett
1969-től megjelent a Déli Hírlap
is, és mivel az könnyedebbnek,
közvetlenebbnek tűnt számára,
annak szerkesztőségébe kopogtatott be. Tarján István, az akkori
főszerkesztő-helyettes megnézte a képeit, és mindjárt feladatot
is adott neki. Az egyetem befejezése után 1973-ban a Déli Hírlap
munkatársa lett, közben elvégezte a Magyar Újságírók Országos
Szövetségének újságíró-iskoláját.
Olyan jeles fotóművészek tanították, mint Féner Tamás és Keleti Éva. 1986-ban jelentkezett
a Budapesti Műszaki Egyetem
Továbbképző Intézetének szaktanfolyamára, ahol a dokumentumfilmek és videóprogramok
rendezésére készítették fel a hallgatókat. 1996-ban a Magyar Művelődési Intézet képzésén mozgóképtanári képesítést szerzett.
1986-ban megkapta a Kulturális
Minisztérium Filmfőosztálya engedélyét az önálló videószerkesztői munkára. 1992 januárjában
lett a Miskolc Városi Televízió
műszaki vezetője. A filmes tanulmányainak és gyakorlatának köszönhetően az alkotómunkában
is részt vett. Így például 1996-
ban elindította a Várószoba című
egészségügyi magazint. Ennek a
műsornak nemcsak a rendezője,
operatőre és legtöbbször a vágója,
hanem a producere is volt. 2004-
től 2009-ig főmunkatársként a
reklám- és dokumentumfilmes
részleg stúdióvezetőjeként dolgozott a helyi televíziónál.
Kerényi László számtalan filmet készített és készít most is.
Hogy pontosan mennyit, azt
nem tudja, de van néhány, amelyekkel szakmai sikereket ért el.
Ilyen például az Eggerth Márta színésznő, koloratúrszoprán
énekesnő munkásságát bemutató Csak egy kislány… című film.
Annak idején a filmes szakember fia, Dávid figyelt fel a hírre, hogy születésének 90. évfordulója alkalmából a művésznő
fellépésével ünnepi koncert lesz
2002. május 16-án a Theater an
der Wienben. Sikerült felvenni a
kapcsolatot a szervezőkkel, Eggerth Márta szívesen adott interjút, és elkészült a film is. A Csak
egy kislány… 2006-ban meghívást kapott a Krakkói Dokumentumfilm Fesztiválra, 2007-ben
pedig Pordenonéban a némafilmek fesztiválján vetítették le az
eredeti, Csak egy kislány van a
világon című utolsó magyar némafilmmel együtt.
Kerényi László Virágos kerteken át című filmje a 39. Magyar
Filmszemlén is szerepelt, a helyi
televíziósok Helyi Érték Díj pályázatán a dokumentum kategóriában második helyezést ért
el. A miskolci CineFesten kilenc
alkalommal vetítették alkotásait. Eddig négy miskolci oktatási intézményről, az Egressy Béni
Zeneiskoláról, a Földes Ferenc, a
Lévay József Református és a Zrínyi Ilona Gimnáziumról is készített filmet. Figyelemre méltó
a Zemplén, Hollywood bölcsője című alkotása is, amely a Paramount Stúdiót alapító, ricsei
születésű Zukor Adolf és a 20th
Century Fox Stúdió alapítója, a
tolcsvai születésű William Fox,
vagyis Fried Vilmos munkásságát mutatja be.