APÁLYÁZATCÉLJA:
– a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása,
– a költészet és a versmondás népszerűsítése,
– a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészet által,
– a kulturális identitás erősítése.