Engedély nélkül bontották és szállították el az Aranyszarvas patika bútorzatát

Csak úgy mindenkit emlékeztetnék arra, hogy a Bigatton cég már idáig is sok kárt okozott a városunknak. Nagyon sok előnytelen szerződéssel mazsolázta ki a belváros legnívósabb vendéglátó helyeit. Szinte üveggyöngyért vásárolta fel Miskolci értékes történelmi emlékeit. Gondoljunk csak az Aranycsillagra amelyet sikerült teljes egészében lepusztítani. Karosi Imre kollégám volt az első aki egy cikksorozatban feltárta a Bigatton ügy messzire nyúló szálait. Sajnos eredménytelenül. Hová lett a Roráriusz és a Rácz kávéház műemléknek számító bútorzata?  Talán most először önkormányzati szinten próbálnak igazságot szolgáltatni a most kiadott közlemény szerint.

 

 

A Bigatton Kft. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között régóta

húzódó jogvita áll fenn a Miskolc, Erzsébet tér 2. szám alatti épületben

lévő Aranyszarvas Patika bútorzata kapcsán. A mai napon, azaz 2020. január

16-án bírósági iratbetekintés során jutott az Önkormányzat tudomására, hogy

a Bigatton Kft. arról tájékoztatta a végrehajtót, hogy a védett

berendezést engedély nélkül, a bírósági végrehajtás mellőzésével 2019.

novemberében önhatalmúlag szétszerelte, és saját telephelyére, az

Önkormányzat által nem ismert helyre szállította. *

 

Sajnálatos módon az elszállításra vonatkozó elképzeléseibe a Bigatton Kft.

az Önkormányzatot sem egyidejűleg, sem pedig a végrehajtás önkényes

foganatosítását követően nem avatta be, arról tájékoztatás nem adott.

 

Az Aranyszarvas Patika berendezése védett tárgyegyüttes (védési száma:

SOMKL 1257/1990) és a Miskolc, Erzsébet tér 2. sz. alatti műemléki ingatlan

tartozéka, ezért jogszabályi védelemben részesülnek. Mind az ingatlan, mind

pedig a patika berendezésére vonatkozóan be kell tartani a kulturális

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (a továbbiakban Kötv.),

valamint a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Korm. rend.)

foglalt rendelkezéseket.

 

A Kötv. 41.§ (2) bekezdése szerint:

 

„A védett műemléki értéket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell

fenntartani. A nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetében a

fenntartási, jókarbantartási kötelezettség a rendeltetésszerű és

biztonságos használathoz szükséges műszaki állapot fenntartásán túlmenően

kiterjed az azok sajátos értékeit képező építészeti, képző- és

iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira,

felszerelési tárgyaira.”

 

A fentieken túlmenően a berendezés esetleges szétszedése, elszállítása a

Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti

Hatósági Főosztályának engedélyéhez kötött. Az engedélyezés részletes

szabályait a Korm. rend. 116. §-a tartalmazza. Az engedély nélkül, vagy

attól eltérő módon végzett tevékenység jogkövetkezményeit a Kötv. 82. §

tartalmazza.

 

A felelősségre vonás érdekében az Önkormányzat a szükséges eljárásokat

megindítja.