70 éves Freund Jenő, a Miskolci Zsidó Hitközség elnöke   – a Heti Tévében megemlékeztek a miskolci zsidó hitközség elnökéről

יום הולדת שמח

A 70 éves Freund Jenő három évtizede aktív már a város közéletében, azóta dolgozik fáradhatatlanul azon, hogy a miskolci zsidóságot megőrizze és nyitottá tegye, fogékonnyá a város tágabb közösségének életére, a nem zsidó többség figyelmét pedig felhívja arra, hogyan teszik a zsidók Miskolc életét gazdagabbá és színesebbé.
A város mindenkori vezetéséről tudta, hogy ténykedésüket a népakarat legitimálja, civil vezetőként autonóm módon tudott együtt dolgozni velük: felelős partnerként, sohasem alárendelt pozícióból. A zsidó közösség rendezvényei, intézményei mindig példásan befogadóak voltak, bárki, aki akart, bekapcsolódhatott szemlélőként és résztvevőként a város zsidó vallási és kulturális életébe. Minden közösség részközösségekből épül fel, minden kis közösség tagjai részei más közösségeknek is, a városi tér lényege a sokszínűség, minden igazi város különböző emberek közös otthona. Aki tehát bármely részközösség életét megszervezi, erősíti, az mindig és szükségszerűen az egész várost teszi gazdagabbá és összetartóbbá.

Freund Jenő a zsidó közösség vezetőjeként nem csak a miskolci zsidóságért, de egész Miskolcért végezte munkáját, a város minden polgára hálával tartozik neki.

Isten éltesse és további munkás évtizedeket kívánunk!  – megjelent a Breuerpress adásában