Az 1956-os forradalomra emlékeztek

Az elmúlt héten, pénteken országszerte megemlékezéseket tartottak 1956. október 23-a tiszteletére. Tiszaújvárosban a Hunyadiban és a Széchenyi Általános Iskolában is méltóképpen tisztelegtek a múlt történései és hősei előtt.

Kevéssé ismert tény, hogy a forradalom nem Budapesten kezdődött el és nem is a fővárosban hullott először vér, hanem Debrecenben. Október 23-án reggel debreceni diákok több ezres tömege gyűlt össze az egyetem előtt. A diákok innen jelszavakat skandálva és forradalmi dalokat énekelve, a belvárosi pártszékházhoz vonultak, hogy az egyetemi ifjúság húsz pontos követelését kinyomtassák. A pártvezetés tárgyalt a diákok küldöttségével, majd Görbe János az épület erkélyéről elszavalta Petőfi Sándor: Még kér a nép című versét.  A magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékeztünk, pénteken a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI-ban is.

A gyerekek felidéztek egy eseménysorozatot, amely annyiféle, ahány ember ahányféleképpen megélte, alig megfogható. Ez az ünnep magába sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott, amit magának követelt. Az ünnep jelkép és tanítás. Jelképe a hősiességnek, tanítás arról a nemzeti egységről, amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között született. Ezt a pillanatot ragadták meg a Hunyadis diákok. A rendezvényen részt vett Bozsikné Víg Marianna a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója is, aki a műsor után meghatódva köszönte meg a fellépő gyerekeknek és a felkészítő tanároknak a színvonalas műsort.

 

Nem sokkal a Hunyadis megemlékezés után kezdődött a Széchenyi István Általános Iskola rendezvénye.

 

 

Farkas Tivadarné az intézmény vezetőjének ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy: „1956 forradalma azért is győzött, mert maga volt a csoda. Megszületésében, létezésében és halálában is. Csoda volt születésében, mert ott és akkor jött a világra, ahol és amikor senki sem számított rá. Csoda volt létezésében, mert azokban a napokban megnyílt az ég és emberfeletti erő győzte le a poklot. Azonban az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi szabadságharca végül törvényszerűen elbukott. És halálában is csoda volt, mert bár jeltelen sírba, arccal a föld felé fordítva, szögesdróttal összekötözve temették el, mégis feltámadt, itt van közöttünk ma is, és itt vannak azok is, itt vagyunk, akik hitet tesznek mellette újra és újra. „-hangzott el intézményvezető asszony beszédében, majd a széchenyis diákok ünnepi műsora következett. Zenés,  látványos műsorukban a gyerekek felidéztek egy korszakot, egy eseménysorozatot. Tisztelettel, megbecsüléssel emlékeztek azokra, akik a magyarság jövőjéért életüket áldozták, szenvedéseken estek át.

A rendezvényen részt vett Vitéz Gábor Miklós a Mezőkövesdi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese is, aki elismerően szólt a rendezvényről.