Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több alkalommal – mindent rendben találtak

 

 

Az Állami Számvevőszék többször is ellenőrizte a győri önkormányzatot, illetve annak gazdasági

társaságait” – erősítette meg Domokos László, az ÁSZ elnöke az

Országgyűlés plenáris ülésén, az ÁSZ 2018-as szakmai tevékenységéről

szóló vitában. Az ÁSZ elnöke hozzátette: a győri önkormányzatot

érintő jelentések nyilvánosak, bárki számára elérhetőek az ÁSZ

honlapján.

Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több alkalommal végzett

ellenőrzést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, amelyek

érintették az önkormányzat gazdasági társaságait is. Az ÁSZ 2019.

január 10-én hozta nyilvánosságra a győri önkormányzat

utóellenőrzéséről szóló jelentését, amelyben a 2016 decemberében

lezárult számvevőszéki ellenőrzés megállapításai alapján, az

önkormányzat által összeállított intézkedési tervben foglalt

feladatok végrehajtását értékelte.

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági

ellenőrző szerve, amely a feladatait a vonatkozó törvények, illetve

a Parlament döntései, határozatai alapján, a pártpolitikától

függetlenül végzi. Az ÁSZ nem nyomozóhatóság, a megkereséseket,

kezdeményezéseket ugyanakkor minden esetben jelzésként kezeli,

ellenőrzései tervezése során azokat a kockázatelemzési rendszerébe

beépíti, figyelembe veszi és hasznosítja. Az ÁSZ minden megkeresést,

kezdeményezést egységes eljárásban kezel és értékel.

Kiadó: Állami Számvevőszék