Most vasárnap is szűk körben megemlékezett a miskolci zsidóság a gadótanyai és a létrás tetői mártírokról, akiket háború utolsó napjaiban végeztek ki. Valamennyien az avasi izraelita temetőben nyugszanak.

Szlukovinyi Péter, a közösség titkára a gyászima után elmondta – mostanában gyakran keresik fel iskolai csoportok a hitközséget. A holokausztról tartott előadása után rendre megkérdezik a gyermekek, miként történhetett meg egy ilyen népirtás a húszadik században.  Hogyan lehetséges Miskolcon egy 16 ezres népcsoportot minden ellenállás nélkül a vágóhidra vinni. Nem tudják mai ésszel felfogni, hogy a zsidók miért nem fogtak össze és miért nem lázadtak fel.

Ilyenkor a titkár válasza – a kútmérgezés jóval a háború előtt kezdődött. A sorozatos kirekesztő zsidótörvények után a hadra fogható férfiakat behívták munkaszolgálatosoknak s mire a deportálás kezdődött már csak gyermekek lányok asszonyok és öregek kerültek a gettóba. A megsemmisítés egy jól felépített szisztéma szerint zajlott.

A gadótanyai és a létrás tetői zsidók valamennyien mesteremberek voltak tudásukkal teljes lelkiismerettel szolgálták a hazát,  a magyar honvédségnek dolgoztak, ruhát varrtak, bakancsot és övet készítettek.  Őket nem vitték el, de a béke első napján kivégezték. A gyilkosokat a háború után  Miskolcon felelősségre vonták.

szantograf.hu