Formai szempontból hibás kifogás, valamint trágár stílusú fellebbezés érkezett a Helyi Választási Bizottsághoz

 

 

A Szabó Kevin által Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához benyújtott kifogás olyan a választási törvényben meghatározott formai hiányosságot tartalmazott, amely miatt a Helyi Választási Bizottságnak érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania a kifogást. Az elutasító bizottsági határozatra válaszul Szabó úr egy olyan, minősíthetetlenül trágár, vulgáris stílusban megfogalmazott, valamint a Helyi Választási Irodát és annak munkatársait rágalmazó fellebbezést juttatott el a választási irodához, amelyhez hasonlót kulturált emberek nemhogy hivatalos, hanem egymás közötti kommunikációban sem használnak. Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája ezt a hangnemet visszautasítja, és arra kér minden, a választással kapcsolatosan bejelentést tenni kívánó állampolgárt – így Szabó Kevin urat is -, hogy észrevételeiket a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú beadványok útján tegyék meg emberi, kulturált, mindenkitől elvárható stílusban és hangnemben.

 

Szabó Úr azért került nevesítésre jelen közleményben, mert levelében leírta, hogy fellebbezése a sajtónak megküldésre került, így erre mindenképp reagálni szükséges.