Krisnások – a doktor úr levele – köszönöm az észrevételt.

Tisztelt Szántó Úr!

Olvastam az Ön által szerkesztett honlapon megjelent cikkét, amelyet a krisnásokkal történt prágai találkozása kapcsán írt.
Jómagam a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége bejegyzett egyházat képviselem mint jogász, immáron 20 éve, bár az egyháznak nem vagyok tagja, az egyház hívői sorába nem tartozom.
Minthogy tehát a fenti minőségemben alapos bepillantást nyertem mind a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők, mind az európai hívőcsoportok életébe, ezért bizton állíthatom, hogy az a cikkében megjelenő utalás, hogy a krisnásoknak köze lehetne bármilyen fiatal eltűnéséhez, minden alapot nélkülöz.
Az egyház amellett, hogy a jogszabályoknak megfelelően megalakult és működik – amit már az 1990-ben bekövetkezett egyházi nyilvántartásba vétele is elismert, és amit 2012-ben a parlament ismét megerősített – olyan, Öntől talán távolabb eső kultúrát képvisel, amelynek gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és közvetít mindannyiunk számára követendő és követhető erkölcsi és filozófiai alapértékeket.
Én, mint az egyház jogi ügyeit ismerő, felelősségem teljes tudatában állíthatom, hogy az elmúlt 20 év alatt nem fordult elő, hogy az egyház jogilag meg nem engedett eszközökkel próbálna híveket toborozni magának.
Soha nem fordult elő, hogy bárki, akiről azt hitték eltűnt, a krisnások közül került volna elő.
Bizonyos vagyok benne, hogy a cikkében megjelenő utalás csak félreértésre vezethető vissza, és Ön sem gondolta azt komolyan, hogy a krisna-tudatú hívők tevékenysége gyermekek eltűnésével összefüggésbe hozható, különben Ön, mint a köz ügyeiről felelősen gondolkodó, nyilván nem állíthatná, hogy a krisnások az Ön tiszteletét is élvezik.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szívesen szerezne további tapasztalatokat a krisna-tudatú hitről, annak magyarországi jogi kereteiről, úgy felhatalmazásom van az egyháztól arra nézve, hogy a segítségére lehessek és a kíváncsiságát kielégíthessem.Ez ügyben állok tehát a rendelkezésére.
Arra kérem, hogy az esetleges a cikke olvastán kialakuló félreértések elkerülése érdekében a levelem szíveskedjék közzétenni a honlapon oly módon, hogy azt mindeni megtekinthesse, aki az Ön írását olvassa.

Tisztelettel: dr. Sándor Róbert ügyvéd