Évértékelő összügyészi értekezlet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségen

2015. március 11. napján tartott évértékelő értekezletet a Megyei Főügyészség, melyen
részt vett Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes is.
A 2014. évi ügyészi tevékenység értékelése kapcsán került sor összügyészi értekezlet
megtartására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségen.

A Legfőbb Ügyészség
részéről Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt.
Dr. Miskolci László főügyész összefoglalójában kiemelte, hogy a megye ügyészségei néhány
kivételtől eltekintve XXI. századi munkakörülmények között dolgoznak.

A nyugodt munkavégzéshez adottak a személyi és tárgyi feltételek. Az ügyészi állomány képzése és
továbbképzése magas színvonalon történik. A gyors ügyintézés mellett kiemelkedő figyelmet
fordítottunk a minőségi munkavégzésre is. A büntetőjogi és közjogi szakág együttműködése
kiválóan megvalósult, akár a közjogi szakág által kezdeményezett büntető eljárásokról, akár a
büntető jogi szakág által kezdeményezett kereset indításokról beszélünk.
Az ügyészség büntetőjogi tevékenységéről Dr. Martossy György megbízott főügyész
helyettes elmondta, hogy bár csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, de ennek
ellenére a vádemelések száma növekedett. A nyomozó hatóságok tevékenysége feletti
fokozott ügyészi felügyelet körében éves szinten több ezres nagyságrendű intézkedésre került
sor és növekedett a bírósági tárgyalások száma.
Ugyanakkor az ügyészségek nagy számban éltek az eljárást gyorsító lehetőségekkel, például a
bíróság elé állítással.
A közjogi tevékenység kapcsán Dr. Panyi Béla főügyész helyettes kiemelte, hogy a szakági
ügyérkezés drasztikusan megemelkedett. A prioritás 2014 évben a civil szervezetek
közhasznúsági besorolása kapcsán indult bírósági eljárásokban való ügyészi közreműködés
volt. Ezen túl igen jelentős számban végeztek törvényességi ellenőrzéseket. A hozzátartozók
közötti családon belüli erőszakos cselekmények kapcsán jelentős feladat hárult az
ügyészségre a megelőző távoltartással kapcsolatos bírósági eljárásokban való közreműködés
körében. A büntetés végrehajtási szakágban éves szinten jelentős számú vizsgálatot és
ellenőrzést végeztek a rendőrségi fogdákban és a börtönökben.
Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes ezek után értékelte a megye ügyészi szerveinek
2014. évi tevékenységét. Kiemelte, hogy a megye ügyészségeinek munkáját tavaly is a
szakszerűség és időszerűség jellemezte. A kiváló munkavégzés kapcsán kiemelte, hogy az
időszerűség tekintetében példaértékű a megyében az ügyintézés.

Ehhez gratulált és megköszönte a tavalyi évben nyújtott teljesítményt. A jövőre nézve elmondta, hogy a gyorsanváltozó jogszabályi környezetben jelentkező szakmai kihívások megoldása hasonló
teljesítményre kell hogy sarkallja a megye ügyészi állományát, s így a tavalyi szép
eredmények idén is megvalósíthatók lesznek.