Rendkívüli tájékoztatás – minden oké a jelzálog bank körül
20 ezres pénz

 

 

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., a cégjegyzékszám: 01-10-043638; továbbiakban a „Társaság, vagy Bank”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklete szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket, az alábbiakról.

 

Az elmúlt napok során számtalan támadás érte az FHB Bankcsoportot és az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatóságának elnökét. Az FHB Bankcsoport, ahogy eddig sem, most sem válaszol az ilyen jellegű találgatásokat, rágalmakat, pletykákat tartalmazó cikkekre és megjegyzésekre. Az FHB Bankcsoport törvényesen, a jogszabályok által előírt módon, prudensen, az MNB folyamatos felügyelete mellett működik. Az FHB Bankcsoport mindenkor eleget tett és a jövőben is eleget fog tenni a vonatkozó törvények által előírt nyilvánosságra hozatali és közzétételi kötelezettségeinek annak érdekében, hogy megfelelő módon tájékoztassa ügyfeleit és befektetőit.

 

A hét folyamán a nyomozó hatóságok arról tájékoztatták a Társaságot, hogy ismeretlen tettes ellen eljárást indítottak, amely során az FHB Bankcsoportot is megkeresték. A Bankcsoport vezetése mindenben együttműködik a rendőrség munkatársaival.

A Magyar Nemzeti Bank 2016. június 7. napján kelt, piacfelügyeleti bírságot megállapító határozatában foglaltakkal a Társaság nem ért egyet, ezért élni kíván az őt megillető bírósági felülvizsgálat lehetőségével.

 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény napokban jóváhagyott változtatásai az Integráció működését, így az FHB Bankcsoport integrációs tagjai szabályozási környezetét lényegesen átalakították, azonban az integrációs törvény változásai az FHB helyzetét csak csekély mértékben érintik, hiszen az MNB, az integrációba történt belépés óta is egyedileg és folyamatosan vizsgálja az FHB Bankcsoport összevont felügyelet alatt álló tagjait. Az FHB, a szövetkezeti hitelintézeti integráció és a garanciaközösség tagjaként az ország második legnagyobb pénzügyi csoportjának része, amelynek egységét a törvény módosítása tovább erősíti.

 

A Bankcsoport stratégiájában és működésében nem tervez változást: továbbra is a Család Bankja, emellett egyre jelentősebb szereplő a kis és középvállalati piacon. Az integráció többi tagjával együttműködve az országban az elsők között nyíltak meg az MFB Pontok az FHB fiókokban, amelyek kiváló lehetőségeket kínálnak új ügyfélkapcsolatok kialakítására.

 

 

Budapest, 2016. június 10.

 

 

FHB Jelzálogbank

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság