Vörös terror a Vörösmarty utcában – levélcsata az újságíró szövetségben – ki kivel mikor mutyizott – kirúgták a szakértőt

A kívülállók számára vajmi  keveset jelent ez a levelezés. Így mielőtt beleásnák magukat a csatározás részleteibe, elmondom a Magyar újságírók Országos  Szövetsége mély válságba került. Elmaradt a rendszerváltás, a régi módszerek, taktikák és trükkök mindent túlélnek. Az ejtőernyősök ismét befészkelték magukat az országosnak mondott szövetségbe. Pártosodnak, politizálnak, rombolják a szakmai szervezet hitelét és újra kezdik a maradék vagyon elsilabizálását. Jómagam 1969 óta vagyok tagja a szövetségnek,  vidéki lokálmatadorként próbáltam menteni a menthetőt. A szűk pesti kör – jobb kifejezést most nem találnék – amely az Andrássy úti palotát és a balatoni ingatlant betette a kalapba minden elvarázsolt. Már a nyuszi sincs benne.

Tudni kell, hogy a Juhász István ingatlan szakértő és a szövetség tagja háborúba keveredett az új elnökséggel.Íme a következmény, ez a levélváltás.

Tisztelt Juhász István úr,

A csütörtöki elnökségi ülés egyhangú határozata alapján a MÚOSZ március 31-i hatállyal felbontja Önnel az együttműködést.

Ennek okai a következők:

-Az SZMSZ 5. (3.) pontja alapján az elnök nem volt jogosult elnökségi jóváhagyás nélkül szerződést kötni Önnel, mint ahogyan például a Mikszáth terem kiadásáról szóló szerződés megkötéséhez sem volt joga. Ezt egyértelműen rögzíti a hatályos SZMSZ, Önnek mint a MÚOSZ tagjának és küldöttjének tudnia kellett róla. Jogszerűtlen és érvénytelen szerződés alapján a MÚOSZ a továbbiakban nem teljesíthet Önnek kifizetéseket, ilyen kifizetésekért senki nem fog felelősséget vállalni. Mindezt tanúk előtt, jegyzőkönyvben rögzített módon közöltük Hrabéczy ügyvéd úrral, így Önnek is bizonyára a tudomására jutott, mivel az ügyvédet kifejezetten felkértük rá, hogy tájékoztassa Önt.

-A vonatkozó szerződések egyértelműen hátrányosak a MÚOSZ számára: az Ön számlái mögött nincs teljesítési igazolás, a teljesítménye ellenőrizhetetlen, az ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokat nem ellenőrzi kellő gondossággal (előfordult, hogy az Ön által jóváhagyott számlákból a kiállító telefonos érdeklődésemre azonnal jelentős engedményt adott, belátva a túlszámlázást), olyan fizetnivalókat hagy jóvá, amelyek mögött nincs valós, a számla összegével összhangban lévő tevékenység stb.

-A gondjaira bízott ingatlanok összességében veszteséget termelnek a MÚOSZ számára, miközben Ön két jogcímen folyamatos jövedelmet szerez az ingatlanok üzemeltetéséből, így érdekellentét van Ön és a MÚOSZ között.

 

Az együttműködés megszüntetésének két lehetséges módja van:

1.Március 31-én felbontjuk a szerződést, kifizetjük a februári és a márciusi számlákat, majd elválnak útjaink.

2.Amennyiben Ön a fentieken túl további igényeket támaszt, a MÚOSZ jogi lépéseket tesz a jogszerűtlen szerződés nyomán eddig kifizetett összegek visszaszerzése érdekében.

Mint személyes találkozásunkkor is jeleztem, a MÚOSZ-nak nem érdeke, hogy újabb perekbe bonyolódjon, de szükség esetén meg fogja tenni, a jogi támogatás a rendelkezésünkre áll. Ebben az esetben természetesen a MÚOSZ belső közvéleményét is tájékoztatjuk a Tóth Károly elnök úr által, Hrabéczy ügyvéd úr közreműködésével Önnel kötött jogszerűtlen szerződésekről, illetve azoknak a MÚOSZ számára hátrányos tartalmáról.

Várom szíves válaszát.

Tisztelettel:

Hargitai Miklós

a MÚOSZ elnöke

Juhász úr meg is írta a válaszát:

Tisztelt Hargitai Miklós úr !

Kaptam egy nem hiteles levelet az elnök@muosz.hu  címről, nem tudom ki írhatta, mert abszolút nincs képben az általam elkészített és több alkalommal hivatalosan is átadott, (Tőlem február 27-én, Tóth Károlytól március 1-én vették át, mint átadás-átvétel tárgyát képező iratokat.)  Ingatlanüzemeltetési helyzetjelentés témában, sőt a MÚOSZ jogi helyzetével sem.

Igen meglepő fordulat volt számomra olvasni azok után, hogy a közelmúltban személyesen is tárgyaltunk közös ügyeinkről, ( Az Ön munkahelyén, mivel a MÚOSZ székházban alig mutatkozik. ) A tihanyi ügyekről, munkálatokról, ingatlankezelői pályáztatásról beszélgettünk. Akkor az Ön részéről nem merültek fel a levélben felsorakoztatott vádak, amelyek mind személyemet, mind pedig Tóth Károlyt sértő kijelentések, minden megalapozottság nélkül.

Elsődlegesen, mint az Újságíró Szövetség tagja arra nézve szeretnék felvilágosítást kapni, hogy képes-e hatékonyabban kezelni a Szövetség és a saját jogi ügyeit is, mint az előző, tehetlennek bizonyuló Komlósi Gábor féle vezetés, akik most is szép számmal ültek be az elnökségbe.

Nyomatékkal kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy tett-e valamit a Szövetség törvényes működésének helyreállítása érdekében.

Először is leszögezném a tényeket :

A küldött gyűlés határozata szerint „az Elnökség a bírósági bejegyzés után kezdheti meg tevékenységét”

Szeretném, ha bemutatnák a jogosultságot, a bejegyzést, az aláírási címpéldányt, a hivatkozott elnökségi ülés jegyzőkönyvét, a hivatkozott határozatot az én eltávolításomról.

Addig amíg ilyen nincs, csak magánvéleményként tudom kezelni ezt a sértő levelet. Ez persze íróját nem mentesíti a rágalmazás miatti felelősségrevonástól.

Szeretném tudni, mit értenek méltányos feltételeknek a szerződésem kapcsán? Ez azért lényeges számomra, mert ha Önök szerint a szerződés érvénytelen, miért kellene velem alkudozni?  Nota bene: Az érvénytelenség fajtája szerint lehet abszolút érvényű (semmisség) vagy relatív (megtámadhatóság).

Azaz, ha Önök szerint a szerződés érvénytelen, meg lehet támadni a Bíróságon, de sajnos ott bizonyítékokkal kell szolgálni, nem elég koholt vádakat felhozni.

Állításuk szerint „A vonatkozó szerződések egyértelműen hátrányosak a MÚOSZ számára számlái mögött nincs teljesítési igazolás, a teljesítménye ellenőrizhetetlen, az ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokat nem ellenőrzi kellő gondossággal (előfordult, hogy az Ön által jóváhagyott számlákból a kiállító telefonos érdeklődésemre azonnal jelentős engedményt adott, belátva a túlszámlázást), olyan fizetnivalókat hagy jóvá, amelyek mögött nincs valós, a számla összegével összhangban lévő tevékenység stb.”

Nos, amire utal az egy sürgős villanyszerelési munka, 237 ezer Ft-os számla. Ön valóban felhívta és megzsarolta a vállalkozót, hogy nem fizeti ki. Mivel még függőben volt még további magasabb tételű villanyszerelési megbízás is, ezért a vállalkozó engedett 10%-ot azaz 23 ezer forintot!

BRAVÓ! Ez a legpitibb utcai gengszter stílus, amit az építőiparban a legelvetemültebb megrendelők játszanak!

De tényleg ez lenne a MÚOSZ elnök dolga?!  Nem – a több mint Háromezer- MÚOSZ Tag érdekeit magas szinten képviselni? Vice-házmesternek választották volna meg?

A polgári jog egyik fontos alapelve a jóhiszeműség és tisztesség elve. Nos, ez az Önök hozzáállásából, a levél tartalma alapján, rendkívüli módon hiányzik.

Kíváncsi vagyok arra, hogy ki vagy kik állapították meg, hogy a szerződésem a MÚOSZ-ra nézve hátrányos? Egyáltalán mit nevezünk hátrányosnak? Vajon azt, amikor a MÚOSZ jelentős többletbevételhez jut a cégem által? 2017-januárjában ez a cég egy, évi közel 16 millió Ft évi bruttó bérleti szerződést hozott, stabilizálva ezzel a szövetség pénzügyi helyzetét, nem beszélve az előző évekről, az általam közvetített, megkötött bérleti szerződésekről. Nem kevés munkámba került illetve kerül még most is, az előző vezetés mulasztásait pótolni, mutyi szerződéseit kiigazítani.

Komlósi Gábor féle bérleti díjak:

Collectorism Ltd-nek 1637 Ft/nm – 1059 Ft/nm üzemeltetés   578 Ft/nm havi bérleti díj                        Ez a offshore cég, SZAJRÉ címmel, használtruha vásárt rendezett a Mikszáth teremben ingyen!

Daazo Film és Médiaszolgáltató Kft 1500 Ft/nm– 1059 Ft/nm üzemeltetés 441 Ft/nm havi bérleti díj

A havi bruttó bérleti díj összesen 304.800-Ft

Tóth Károly féle bérleti díjak:

HD TV Stúdió 3 600 Ft/nm – 1.100.-Ft/nm üzemeltetés          2.500 Ft/nm havi bérleti díj plusz két parkolóhely

A havi bruttó bérleti díj összesen 1.298.194.-Ft

Nem tudom kinek jutott a “szajréból”, azért egy legális TV stúdió mégis csak szakmaiabb, nem de?

Itt kívánom megjegyezni , hogy a MIKSZÁTH terem abszolút kihasználatlan, veszteséges volt. 3500 MÚOSZ tagnak kicsi, viszont a mindössze 44 küldöttnek túlságosan is nagy lenne.

Az pedig, hogy jutalékot kap egy vállalkozás a hozott bevételekből, elfogadott, természetes üzleti szokás az üzleti életben, erre szerződtünk. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerződésem nem egyedüli, mint ahogy többen is, vagyunk, akik saját cégükkel, saját eszközeikkel, saját kapcsolatrendszerükkel, nem kevés pénzt hoznak a MÚOSZ-nak. Korábban is, Eötvös Pál elnöksége óta rendelkeztem szerződésekkel, amiben megállapodás alapján rögzítve lett a tisztességes piaci jutalék. Megjegyezném, nem szeretem, mikor a zsebemben turkálnak, már csak a személyiségi jogaimra való tekintettel sem, de el kell mondanom, hogy nem az én díjam a legmagasabb a MÚOSZ-nál. Ezen kívül megnyugtatásul közlöm, nem a befizetett tagdíjakból lettem kifizetve, mivel azt a pénzt már a korábbi Komlósi féle vezetés által eltapsolták, eladósították a MÚOSZ-t!

Ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy a korábbi, NEM LEGITIM vezetés alatt kötött szerződések nem szúrták a tisztelt urak és hölgyek szemét?  Én vettem a fáradságot és feltártam azokat a szerződéseket (piaci összehasonlításokat végeztem) nem vagdalkoztam, hanem TÉNYEKKEL és bizonyítékokkal támasztottam alá, amit le is írtam Önöknek. Az illegitim Komlósi Gábor által kötött szerződések kimutathatóan milliós nagyságrendű kárt okoztak a MÚOSZ-nak!

A realitás legkisebb mértékét sem ismerve állítják, hogy milyen tevékenységet/munkákat nem végeztem el, miközben Ön az aki nem végzi tisztességesen önként vállalt Elnöki munkáját!  Szerkesztői állása mellett persze belátom, hogy ez képtelenség, főleg egy napilapnál, de akkor ki vezeti a MÚOSZ-t? Ki írogat az Ön nevében? Ki nem tájékozódik ezekről a dolgokról, ha már Önnek nincs elég ideje a MÚOSZ-ra?

Nagyon hiányosak az információik, hiszen miden elvégzett feladatról naprakész üzemeltetési naplót vezetek, aminek alapján készültek el minden hónapban a számlák. (Egyébiránt a MÚOSZ-ban, egyedül az én tevékenységem van külön jegyzékben, folyamatosan dokumentálva több évre visszamenőleg.)

Az pedig, hogy a szerződések a piacon szokásosnál magasabb juttatást biztosítanak számomra azért értelmezhetetlen, mivel valószínűleg – mint az előzőekben, ebben a témában sem tájékozódtak, akkor pedig mi alapján állítja, hogy mi a szokásos juttatás? Nézzen utána, hogy az Aradi utcai MÚOSZ-lakás eladás után, öt évvel ezelőtt, Eötvös Pálék 4,5%-ra szerződtek a közvetítővel! Az én megbízásom 3%-os. Talán mérhető lehetne, ha megvizsgálnák a korábbi munkavállalók pl. Kovács Brigitta és társai juttatásait. Úgy adakozott Komlósi Gábor a MÚOSZ tagság pénzéből – ellenszolgáltatás nélkül – mintha a sajátját osztogatta volna.

Javasolom áttanulmányozásra a korábbi, munkavállalókról és vállalkozókról készült Kleer- Gönczi tanulmányt! Ez egy szakszerűtlen, dilettáns dolgozat, tele alapvető fogalomzavarokkal, téves következtetésekkel, káros ajánlásokkal! Ugyan akkor bután leírják benne a tényeket, hogy fiktív kifizetések történnek, szakképzetlen embereket foglalkoztatnak aránytalan bérekkel, hogy Komlósi nem legitim, nem fogadják el sehol az aláírását és ezt rendben találják. Ez olyan mintha orvosi diploma nélkül vállalna valaki műtéteket, vagy buszvezető jogosítvány nélkül vezetne buszokat! Milyen végzettség, jogosítvány alapján merték ezt végrehajtani?  Az ilyen kontárok csak ártanak a MÚOSZ-nak! Őket kéne meneszteni, vagy vonuljanak vissza!

Javaslatát, miszerint „a MÚOSZ közös megegyezéssel megszakítja az együttműködést Juhász Istvánnal úgy, hogy a februárig járó szokásos díjazásán túl a márciusi díjazást is kifizetjük neki, ő pedig minden további igényétől eláll.” Visszautasítom!   Az Ön/Önök által felvetett összes ellenem felhozott rosszindulatú koholt vádat visszautasítom! Szakmai jó hírem megsértéséért elégtételt követelek.

A fenyegetéssekkel és az elnökség előtti lejáratással pedig a becsületsértés tényállását is kimerítik mind Tóth Károly, mind személyemet illetően!

Javasolom, minden esetre előtte számoljanak egy kicsit, hogy ez az eleve vesztes per mennyibe fog kerülni a MÚOSZ-nak, és mekkora presztízs vesztesség lesz személy szerint Önöknek, miután mindezekre felhívtam a figyelmüket, (korábban írt jelentésemben, amit a Felügyelő Bizottság elé kívánok tárni, mivel Önök ezt nem teszik, igyekeznek eltussolni, ennek része az én eltávolításom is.)

Törekvését, miszerint meg akarja akadályozni, hogy a MÚOSZ-t  további károk érjék, méltányolom, de sajnos be kell látni, hogy a szövetséget már most is nagy kár érte azzal, hogy az előző inkorrekt vezetés tagjai újra pozícióba kerülhetek.

Javaslatát,  amellyel a nyilvánosság elé kíván járulni nagyon jó ötletnek tartom, mert a valótlan állításaikat Önök nem, én azonban bizonyítékokkal alá tudom támasztani, akár a bíróság előtt is!

A további személyes tárgyalásra nyitott vagyok, de csak kölcsönösen méltányos alapon.

Tisztelettel: Juhász István

Majd ma reggel ezt kaptam – tudatom mindenkivel, hogy nem a szerzeményem.  Bárki is írta, túl erősen fogalmazott, de alapjaiban egyet kell értenem a gondolataival.

Vörös terror a MÚOSZ-ban, beköltözött a rettegés az újságíró székházba.

 

Még be se jegyezték törvényesen Hargitai Miklóst volt Népszabadságos főszerkesztőt A Magyar Újságírók Országos Szövetségénél és alig tíz százalékos támogatottsággal megválasztott elnökségét, az érdektelenségbe fulladt küldött jelölés után, már is nekiláttak a boszorkányüldözésnek. (A 3400 tag 340 helyre, mindössze 44 küldöttet jelöltek. ) A Kommunizmus utolsó bástyájának számító elnökség „Bástya elvtársai”, és elvtárs női, beültették Hargitai immár „vörös báró” urat a MÚOSZ milliárdos ingatlanvagyon értékű elnöki székébe és titkos elnökségi ülésükön uszították a tényfeltáró szakújságíró kollégák ellen, akik nem tűrték a MÚOSZ-ban a törvénytelenséget és a kialakuló mutyikat az előző illegitim vezetésnél és törvényes úton eltávolították őket.

Az első áldozat Juhász István küldött, az Ingatlanpiaci szakosztály tényfeltáró szakújságírója lett, aki az ingatlanreferense is a MÚOSZ-nak. Kitiltották a székházból, a bent dolgozó kollégáknak körlevélben tiltották meg a kommunikációt vele, és koholt vádakkal zsarolják, hogy „közös megegyezéssel” távozzon a MÚOSZ-apparátusból.

Hargitai kéjes bosszúvággyal tesz eleget a kérésnek, elfelejtve, vagy éppen eszében tartva, hogy hasonló okok miatt nemrég vele tették ezt, de hát ilyen gyarló az emberi természet. Az újságíró szakszervezet egyik vezetőjeként is ismert Hargitai, a szakszervezeti lojalitását is feledő buzgóságában megfeledkezett a MÚOSZ alapvető céljairól is, azaz hogy ez egy kulturális egyesület az újságírókért, alapszabálya szerint politikamentes. Selyemhernyó módjára berágta magát a Népszava törzsébe és szerkesztői munkája mellett, tíz-tizenöt percre átszalad, elnökösködni a közeli, új székházba, riogatni az állásukat féltő kollégákhoz, hogy betartják-e zsarnoki utasításait. Ezen kívül sok eredményt nem tud felmutatni az új elnök, egy hónap alatt a törvényes működést se tudta megteremteni a MÚOSZ-ban.

A MÚOSZ-nak jelenleg 3400 tagja van és nagyságrendileg másfélmilliárd Ft-ot meghaladó tehermentes ingatlanvagyona (A Vörösmarty utcai székház Budapesten, és a Tihanyi üdülő). Erre a koncra tértek vissza a régi „elvtársak” amit már egyszer megrágtak és még utoljára hozadékait szétosztanák egymás között szűk körben. Sajnos a tagság nagy része ezzel nincs tisztában, mert ha tudnák, hogy miről szól a vezető választás, biztos jobban figyelnének, hogy kiket jelölnek a tisztségekre.

A bíróság most vizsgálja a februári történteket, a megkérdőjelezett törvényességet. Lehet, hogy új választásra kerül sor, ezért most arra kérem a tagságot, nyilvánítsanak véleményt, hogy lehet-e tisztségviselő jelölt az, akinek nem tisztázták a törvénytelen időszakban betöltött szerepét? Véleményem szerint addig nem kerülhetnének tisztségbe, amíg ez meg nem történik. Ne számítsatok önkritikájukra, nektek kellene megírni a választ ezekre a kérdésekre.

Hívjuk vissza a méltatlan küldötteket! Ezt az alapszabály lehetővé teszi!

Pártatlan, hozzáértő köztiszteletben álló tisztségviselőket szeretnénk látni a MÚOSZ vezetésben!

Egyelőre nem szívesen kommentálom a levélváltást. Megteszik ezt helyettem sokan mások. Kérem is, hogy főleg a érintettek, a szövetség tagjai osszák meg , s reagáljanak: szükség van e egy új mindenkit képviselő küldöttgyűlés összehívására vagy maradjon minden a régiben.

Az új elnök levelét megírta
A legutóbbi küldött gyűlés pártatlannak tetsző elnöksége. Vincze Mátyás – jobb szélen – aki nehezen tudta magát visszafogni, hogy ne befolyásolja a választást
Egy évre 14 ezer forint egy igazolványért ? – drága a tagsági díj, így aztán elszivárognak a szövetségből
Ez volna a végjáték?

info@szantograf.hu