Strategon: felügyeleti biztos koordinálja az állomány-átruházást – megállítják a süllyedést
Balatonfüred, 1954. május 30. A füredi öbölben, 178 utassal és a 6 tagú személyzettel a fedélzetén, felborult és az oldalára dõlve elsûllyedt a Pajtás nevû csavargõzös hajó. 22 utas és a gõzhajó fûtõje a vízbe fulladt. Az utasok többségét az évadnyitó vitorlásverseny résztvevõi ki tudták menteni a vízbõl. (A magyar sajtóban a katasztrófa után mindössze egy rövid és pontatlan közlemény jelent meg, 30 évig egyetlen további sor sem láthatott napvilágot a tömegszerencsétlenségrõl.) MTI Fotó - Dr. Dvihally József felvétele

Budapest, 2017. június 30. – Az MNB felügyeleti biztost rendelt ki a – korábban már felfüggesztett – Strategon Értékpapír Zrt. állomány-átruházásának zökkenőmentes lebonyolítására.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában felügyeleti biztost rendelt ki a Strategon Értékpapír Zrt.-hez (Strategon). A felügyeleti biztos a mai nappal átvette a vállalkozás vezetésétől annak jogköreit.

Mint emlékezetes, a jegybank 2017. május 4. napjával függesztette fel a Strategon tevékenységvégzését  annak szavatolótőke-problémái miatt. A felfüggesztés a szolgáltató ügyfél-kötelezettségeinek igazolt teljesítéséig, vagy azok – az MNB előzetes engedélyével történő − más befektetési vállalkozás általi átvállalásának igazolásáig tart. Azt követő nappal, hogy a Strategon e két feltétel bármelyikét igazolja, a jegybank májusi határozata szerint egyúttal vissza is vonja a társaság tevékenységi engedélyét. A májusi felfüggesztés óta a Strategon új ügyfélszerződést nem köthet, meglévő ügyfeleivel szemben új kötelezettséget nem vállalhat, fennálló ügyfélszerződéseit viszont mindeddig változatlanul teljesíthette.

A felügyeleti biztos kirendelése legfeljebb az MNB megelőző határozatában rögzített kötelezettség Társaság általi teljesítésének a napjáig, vagyis gyakorlatilag a már folyamatban lévő állomány-átruházás lezárultáig tart. A felügyeleti biztos a feladatai teljesítéséig, de legalább 1 hétig a Társaságtól pénzügyi eszközre és pénzeszközre vonatkozó kifizetést nem teljesít.

A most kirendelt felügyeleti biztos feladata – a Strategonnak a piacról történő szabályozott kivezetése érdekében – többek között az állomány-átruházás (s az ennek révén így megvalósuló ügyfél-elszámolás) koordinációja. Az állomány-átruházás során az ügyfélkövetelések új befektetési szolgáltatóhoz kerülnek át, melynek menetéről az érintettek rövidesen értesítést kapnak. Az ügyfeleknek jelenleg nincs teendőjük a folyamat kapcsán.

A Strategon elszámolási vitában áll egy brit – az angol pénzügyi felügyelet felügyelési hatáskörébe tartozó – letétkezelővel a meglévő „white label” megállapodása (ahol a hazai társaság saját nevében nyújtja ügyfelei részére külföldön a kereskedés lehetőségét) kapcsán érintett mintegy 15 egyéb ügyfelét és 30 millió forintnyi követelését illetően.

A Strategon a tőkepiac egészéhez mérten csekély súllyal – a szektor értékpapírállományára vetítve 0,14 százalék részesedéssel –, s mintegy 480 szerződött ügyféllel rendelkezik.

Magyar Nemzeti Bank