Évértékelő értekezletet tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség – dr. Miskolci László : ez a béke szigete

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség 2019. április 9-én, szakmai értekezlet keretében értékelte a megyei ügyészi szervek elmúlt évben végzett munkáját. Az értekezleten a Legfőbb Ügyészséget Dr. Polt Péter legfőbb ügyész képviselte.

 

A megyei főügyészség székházában tartott rendezvényen elsőként Dr. Miskolci László főügyész számolt be az ügyészség elmúlt évi tevékenységéről. Kiemelte, hogy a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, az ügyészi szervezetet a „béke szigetének” nevezte. Elmondta, hogy a megyében dolgozó ügyészek alapos, szakszerű és gyors munkát végeztek, mellyel kapcsolatban köszönetét fejezte ki.

 

A büntető szakági tevékenységet bemutatva Dr. Görömbei Róbert mb.főügyészhelyettes utalt rá, hogy bár az ügyészségre érkező ügyek száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, ez csak kevéssé mutatkozott meg az ügyészekre háruló munkateher alakulásában. Ennek okait a főügyészhelyettes az új büntetőeljárási törvénynek a nyomozás vizsgálati szakaszában, az ügyész irányítási jogkörére vonatkozó szabályaiban, valamint az elektronikus ügyintézés és a statisztikai adatszolgáltatás kapcsán jelentkező többletfeladatokban jelölte meg.

 

A közjogi szakterület szakmai irányításáért felelős Dr. Tisza Tamás Tibor mb.főügyészhelyettes a törvényességi ellenőrzési és magánjogi tárgyú ügyek számának csökkenéséről számolt be, azonban jelezte azt is, hogy ezzel párhuzamosan a büntetés végrehajtási szakterületre háruló munkateher jelentősen megnövekedett.

 

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész köszönetét fejezte ki a megye valamennyi ügyészének az elmúlt évben végzett munkájáért. A megye ügyészi szerveinek tevékenységét törvényesnek és jó színvonalúnak nevezte. Kiemelt elvárásként fogalmazta meg, hogy az ügyészi munkavégzésnek a törvényesség és szakszerűség mellett az időszerűség követelményének is meg kell felelnie. Utalt rá, hogy az új eljárási törvény a korábbinál több lehetőséget biztosít a büntetőeljárás egyszerűsítésére és gyorsítására, valamint az eljárást befejező érdemi intézkedések körében kiszélesedtek az ügyészség lehetőségei, amelyekkel mindenképpen élni kell.

Dr. Polt Péter ebben a körben elsősorban két új jogintézményre, az elkövetővel történő egyezségkötésre, illetve a bíróság által tartott előkészítő ülésen tett beismerő vallomás esetén a büntetés konkrét mértékére vonatkozó ügyészi indítványban (melynél súlyosabbat a bíróság nem szabhat ki) rejlő lehetőségekre utalt.

 

Kiemelt jelentőséget tulajdonított a legfőbb ügyész a szervezeti kommunikációnak annak érdekében, hogy a közvélemény az ügyészség munkáját, szakmai álláspontját és eredményeit minél szélesebb körben megismerhesse.

 

Dr. Polt Péter elmondta, hogy az ügyészség nagyfokú stabilitást mutató szervezet, az ügyészi pálya kiszámítható és tervezhető, emellett pedig komoly társadalmi megbecsülésnek örvend. Kiemelte, hogy az ügyészi szervezet működéséhez a tárgyi feltételek is adottak, az ügyészség igen gyorsan tud alkalmazkodni a folyamatosan változó társadalmi és jogszabályi környezethez, mely az egyének szintjén is elvárt elsősorban a folyamatos önképzés, illetve a szakmai pályázatokon való részvétel formájában.