Csak a kormány dönthet a kijárási korlátozásról – a helyi polgármesterek ilyet nem rendelhetnek el – a miniszterelnökség közleménye

Kijárási korlátozás elrendelésére kizárólag a Kormány jogosult Magyarország Kormánya mindent megtesz a koronavírus-járványterjedésének lassítása, a magyar emberek egészségének megvédéseérdekében, ehhez – az Operatív Törzs javaslatai alapján – kellőidőben meghozta és ezután is meghozza a szükséges intézkedéseket. Akatasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben,a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben és területen aKormány vezethet be rendkívüli intézkedéseket. A kihirdetettveszélyhelyzettel összefüggésben a hatályos jogszabályok szerint alakosság közterületi tartózkodására vonatkozó korlátozás, illetvetilalom, mint rendkívüli intézkedés elrendelésére is egyértelműen aKormány jogosult.

 

A jogszabály szerint veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja a

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és

hatáskörét. Az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét

egyértelműen meghatározza a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló törvény, veszélyhelyzetben ezeket a feladat- és hatásköröket

látja el a polgármester, ez azonban nem nyújt jogi alapot arra, hogy

a polgármester a települést érintően a lakosság szabad mozgására

vonatkozóan kijárási korlátozást, tilalmat rendeljen el. A

polgármester veszélyhelyzetben meghozott döntéseinek is minden

esetben jogszerűnek kell lennie, az önkormányzati törvényben

meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét

figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell

gyakorolnia. A kormányhivatalok törvényességi felügyeleti eljárása a

veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésekre is kiterjed, és

amennyiben a kormányhivatal jogsértést tapasztal, törvényességi

felügyeleti jogkörében haladéktalanul megteszi a szükséges

intézkedéseket.