A második világháború után a győztes szövetséges hatalmak meghatározták kárpótlás és a személyi jóvátétel menetét. Végül úgy alakult a helyzet, hogy mindez csak részben elég igazságtalanul valósult meg. Már az is furának tetszik, hogy a nemzeti szocializmus bűnteteit leginkább a Német Szövetségi Köztársaságra, mint jogutódra terhelték.  Mintha a keleti blokkban élő németek teljesen ártatlanok lettek volna.  Figyelmetlen kívül hagyták, hogy Svájc és Anglia, sőt kezdetben az USA is elég közömbösen viszonyult a nácik üldözötteihez. Vas András aki beleásta magát a témába és már hobbiszerűen tanulmányozza, most elég kimerítően részletezte ki milyen formában úton, módon perelheti vissza családja elrabolt javait. Legközelebb arról beszélgetünk, hogy a nácizmus üldözötteinek második generációja milyen jóvátételre tarthat igényt nyugaton és majd nálunk is.