KÖZBIZTONSÁGI, KULTURÁLIS ÉS SPORT TÉMÁKAT IS TÁRGYALT MISKOLC VÁROS KÖZGYŰLÉSE minap.hu
A városatyák elé kerültek Miskolc legsürgetőbb ügyei, a csütörtöki közgyűlés egyebek mellett tárgyalta a polgármesteri hivatal éves tevékenységéről szóló beszámolót és a város Klímastratégiáját, véleményezték a városatyák a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezését, valamint döntöttek a térfelügyeleti kamerarendszer bővítéséről is.

28 tagból 21 van jelen, Veres Pál polgármester határozatképesnek nyilvánította a közgyűlést. A városvezető felsorolta azoknak az ismert Miskolciaknak a neveit, akik a legutóbbi közgyűlés óta elhunytak. Az ő tiszteletükre egyperces néma csenddel indult az ülés.

A város polgármestere aztán beszélt a jelenlegi vírushelyzetről, biztatott mindenkit az oltás felvételére, aki még nem tette meg ezt, valamint a zárt terekben történő maszkhasználatra.

Ezután bemutatkozott az új diákpolgármester, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium tanulója, Hudák Lilla, aki fő céljának azt jelölte meg, hogy híd legyen a kortársai és a város vezetői között. Kampányát a következő alapokra építené a következő egy évben: környezetvédelem, oktatás, sport, közbiztonság, szórakozás.

Veres Pál a városvezetés teljes támogatásáról biztosította a diákpolgármestert.

Rőczei Laura is bemutatkozott

Bemutatkozott a Zrínyi Ilona Gimnázium tanulója, Rőczei Laura is, ő az újonnan megalakult Miskolc Városi Diákönkormányzat elnöke. Céljai között szerepel egy ifjúsági egylet kialakítása, és diákbál szervezése, emellett a legfontosabbnak azt tartja, hogy nőjön a város fiatalokat megtartó ereje.

1. Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény megfogalmazására

Kiss Attila megyei rendőrfőkapitány, aki szeptember 1-jétől tölti be ezt a feladatkört, tájékoztatta a közgyűlést a kinevezéséről.

– Amikor átvettem a kapitányság vezetését, áttekintettem annak működését, felmértem a hiányosságokat, több egyeztetést is folytattam. Azt tapasztaltam, és azt a tájékoztatást kaptam a városvezetőktől, hogy alapjaiban elégedettek a közbiztonsággal, én azonban úgy vélem, munkával mindig lehet javítani a dolgokon. Ehhez a mostani vezetői cserék szerintem megfelelő garanciát jelenthetnek a város és a kapitányság közötti zavartalan munkára – mondta Kiss Attila, aki hozzátette, nagyon jó az együttműködés a rendészettel, a város vezetésével, vannak elképzelések, hogyan lehetne erősíteni, jobbá tenni a város közbiztonságát.

Miskolczi István miskolci rendőrkapitány

Bemutatkozott Miskolczi István, a város új rendőrkapitánya is.

– A város és a kapitányság között mindig is jó volt a kapcsolat, elismerték a munkánkat. E köré szeretném építeni a programomat. Ahhoz, hogy fenntartsuk és javítsuk a közbiztonságot, összefogásra van szükség. Ebben stratégiai partnerünknek tekintjük a Miskolci Önkormányzati Rendészetet.

Az új kapitány neuralgikus témaként jelölte meg a közlekedést.

– Azt látjuk, hogy rossz a közlekedési morál Miskolcon. Az állomány megerősítésével szeretnénk ezen javítani. Emellett a frekventált pontok közbiztonságát is kiemelt jelentőségűnek tartom – mondta Miskolczi István, aki azt ígérte, ha bárki hozzá fordul a problémáival, azt meghallgatják, kezelni fogják.

A vitát megnyitották a napirendi pont felett.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető megköszönte Bogyay Ferencnek, az előző kapitánynak a munkáját, hozzátéve, a frakció mindig is meg volt elégedve a rendőrség munkájával. Sok sikert és jó erőt kívánt a főkapitánynak és a kapitánynak az elkövetkezendő munkához.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető reagált a főkapitány azon szavaira, hogy a város vezetése elégedett a közbiztonsággal. Úgy pontosította, hogy a rendőrségi munkával elégedettek, a közbiztonsággal azonban soha nem lehetnek elégedettek teljes mértékben.

– Úgy gondolom, Miskolczi István személye, elhivatottsága és céljai bizakodásra adnak okot. Fontos, hogy az új miskolci rendőrkapitány elkötelezett lokálpatrióta. Az elkövetkezendő évekre kitartást kívánunk a munkájához.

Badány Lajos alpolgármester is üdvözölte az új főkapitányt és városi kapitányt.

– Felkészült és agilis, magas hivatástudatú személyt ismertünk meg az egyeztetések során Miskolczi Istvánban. Remélem a kinevezések új lendületet adnak azokon a területeken, amiken van mit javítani, mint a hajléktalanok és prostituáltak megbotránkoztatásra alkalmas viselkedése.

Badány Lajos emellett hangsúlyozta, a rendőrség feladata a közbiztonság fenntartása, amihez a rendészet kiegészítő segítséget nyújt.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) üdvözölte, hogy az új városi kapitány a kiemelt figyelemre szükséges városrészek között tartja számon Perecest is, ahol nemrégiben egy eddig példa nélküli késelés történt.

Szarka Dénes (Velünk a Város) arra kéri a képviselőket, hogy ne bomlasszák a rendőrség és a rendészet közötti jó kapcsolatot, majd emlékeztetett arra, hogy a rendészet forráshiánya milyen okokra vezethető vissza. Kiemelte a szubjektív biztonságérzetet, aminek terén van hová javulni. Az újonnan kinevezett rendőrségi vezetőket a saját és a Jobbik frakciócsoport támogatásáról biztosította.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető úgy véli, jó volt Miskolczi István koncepcióit hallani, emellett szeretné, ha ezek a tervek megvalósulnának. Kiemelte, az ellenzéki frakciók támogatják ezt a koncepciót, aminek komoly anyagi vonzatait elismerte.

Bazin Levente (Velünk a Város) reméli, hogy a közeljövőben frekventáltként említett területek képviselőivel egyeztet a városi kapitány. Örül annak is, hogy Nagy Ákos felvetése alapján a kormány anyagilag is támogatni fogja a rendőrséget. Bazin Levente kérte az új kapitányt, hogy ítélje meg a rendőrség-rendészet kapcsolatának minőségét, hasznosságának mértékét.

Miskolczi István reagált az elhangzottakra, tudatta, a késelőket elfogták, kihallgatták, a további intézkedéseket saját hatáskörön belül megteszik. Arról biztosította a grémiumot, hogy a rendészettel közös együttműködés valós: minden hétvégén 10-12 rendőr és 6-8 rendész vesz részt külön vagy vegyes párossal a közrend fenntartásában. Kijelentette, hogy valós segítséget nyújt a rendészet a rendőrségi munkához.

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

Szunyogh László ismertette a napirendet. Két módosítást tárt a grémium elé, ezekhez az állami főépítész hozzájárult, kéri a közgyűlést a módosítások elfogadására. Az egyik módosítás Miskolctapolcát, a másik a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum területét érinti. A bizottságok támogatták az előterjesztést. Vita nem volt a napirendi pont felett.

3. Javaslat a Településkép védelmére vonatkozó helyi rendelet (TKR) módosítására

A módosítás lehetővé teszi, hogy a polgármester jogkörébe tartozzon a Településkép véleményezése. A bizottságok támogatták. Vita nem volt a napirendi pont felett.

4. Javaslat szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakmai észrevételei alapján

A kormányhivatal kezdeményezte a rendeletek módosítását. Javaslatot tettek az észrevételek és a jogalkalmazás során felmerült problémák tükrében történő rendeletmódosításokra. A fiatal felnőttek korhatárát is módosítaná (24-re csökkentve a mostani 25 évhez). Ez több szociális rendeletet is érintene. Egyebek mellett a Salkaházi Program kritériumait is pontosítja a javaslat. A Szociálpolitikai Kerekasztal működési szabályait is lefektetné a rendelet.

A vonatkozó bizottságok mindkét rendeletet egyhangúlag támogatták.

A vitát megnyitották a napirend felett.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) nem támogatta a rendeletet. Nem tartja elégségesnek a megszabott szabályozásokat a szociális juttatások terén.

– Ez a rendelet azért jött létre, hogy ne lehessen gyerekeket egy tíznégyzetméteres fás kamrába zsúfolni. Úgy vélem, a miskolciaknak joguk van eldönteni, hogy kiknek adják az adóforintokat. Azok kapják a támogatást, akiknél biztosított, hogy egy gyermek számára legalább hat négyzetméternyi terület jusson.

5. Javaslat a helyi környezet- és természetvédelmi alap működtetéséről, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Nagy László, a városvezetési főosztály vezetője mutatta be az előterjesztést. A pénzösszegek megfelelő felhasználásához kéri a rendelet elfogadását.

A vonatkozó bizottságok elfogadták a rendelet megalkotását.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) ismét kijelentette, nem támogatja a rendeletet, mert az komoly lehetőséget, teret ad szerinte a „mutyinak”. Nem tartja elégségesnek az átláthatóságot ezeknek a közpénzeknek az elköltése terén. A pályázati feltételeket is kevésnek véli. Úgy gondolja, nincs biztosíték arra, hogy azoktól a magányszemélyek, akik később nem tudták teljesíteni a kritériumokat, hogyan veszik vissza a pénzeket.

Varga Andrea alpolgármester visszautasítja a „mutyit segítő rendelet” jelzőt. Úgy véli, a rendelet pont a tisztább és átláthatóbb működést segíti, ezeket jogszabályok határozzák meg. A környezetvédelmi alapról szóló rendelkezés alapja, hogy ezeket a már meglévő jogszabályokat segítse, még egyértelműbbé tegye az alap felhasználásának átláthatóságát mindenki számára, amire eddig nem volt lehetőség több területen sem. Segíti a civil szervezeteket is abban, hogy olyan forrásokhoz jussanak, amelyekhez eddig nem férhettek.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) szerint a szűk körnél a teljes közgyűlés jobban biztosítja az átláthatóságot. Úgy véli, Miskolc testületének kell döntenie ezeknek a pénzeknek az elköltéséről.

Nagy László szerint azért készült az előterjesztés, hogy a hivatal helyett egy szakbizottságé legyen a döntés a környezetvédelmi pályázatokkal kapcsolatokban. Úgy véli, azok, akik pályázni szoktak, hosszú ideje biztosítják elkötelezettségüket a témában.

6. Javaslat temetőkkel kapcsolatos vagyonjogi döntések meghozatalára

Kurcsicsné Zobolyák Ida osztályvezető, a napi rendi pont ismertetője szerint az előterjesztés arról szól, hogy a közszolgáltatás feletti, piaci alapú bevételt törvényileg nem biztosíthatja ingyen az önkormányzat.

Bajusz Gábor (Fidesz) önkormányzati képviselő a Városgazda védelmére kel: úgy gondolja, az előterjesztés csökkenti a Kft. lehetőségeit. Az eddigi, problémákat okozó területek számát nem kellene szerinte bővíteni a pénzelvonással.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) felhívta a figyelmet a perecesi temető állapotára, amit javítani kell szerinte.

7. Javaslat a Miskolci Állatkerttel kapcsolatos vagyonjogi döntések meghozatalára

Kurcsicsné Zobolyák Ida elmondta, 10 százalékos bérleti díjat határoznának meg az állatkert területére. A bizottságok támogatták a javaslatot.

Vita nem volt a napirendi pont felett.

8. Javaslat a Miskolc, Győri kapu 57. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzése tárgyában

A bizottságok támogatták a döntést.

Vita a napirend fölött:

Borkuti László (Velünk a Város) úgy véli, a döntéssel egy 8 éve nyitott ügy végére tehetnének pontot. A javaslat megfogalmazása szerint számos szakmai vizsgálat, egyeztetés történt. A vidéki múzeumok infrastruktúrájának szempontjából nagy lépést jelentene az ingatlan megszerzése – véli a képviselő.

Bazin Levente (Velünk a Város) elismeri, hogy egy kulturális kiugrási lehetőséget jelent a város számára ez a 290 millió forintos vétel, de úgy véli, ha ilyen forrásai vannak a városnak, akkor más területekre is hasonló költségeket kell fordítani.

Mokrai Mihály (Velünk a Város) szerint a projekt első buktatója, hogy csak kormányzati támogatással lehet megvenni az ingatlant, emellett hozzátette, hogy az épület felújítása 800 milliós költséget jelentene, ami kétséges lépés lenne a város gazdasági teljesítőképessége szempontjából. Emellett fontosnak tartja a város kulturális életének fejlesztését, ezért az indítványt támogatni fogja.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető csatlakozik az előtte szólóhoz: ezt a problémát meg kell oldani a városnak. A Barna György által létrehozott gyűjteményt meg kell menteni, mert a város számára hatalmas léptékű, unikális érték. Úgy véli, a Herman Ottó Múzeum bővítésére pont azért került sor, hogy ezt a kohászati gyűjteményt elhelyezzék. Úgy látja, egy adósságot képző döntésről lenne szó, ami a következő évek költségvetését terhelné. A vételárat reálisnak tartja, ám fontosnak véli a későbbi ráfordítások összegét. Szeretné, ha ez a kimutatás is szerepelne az előterjesztést bemutató anyagban. Úgy véli, ebből az összegből másra is lehetne költeni.

Veres Pál szerint hosszú munka volt az ellőkészítés, emellett a gyűjtemény állapota folyamatosan romolhat, ezért muszáj lépni. Az újonnan kialakított múzeumi szárny a szakvélemény szerint szűk volt a kiállítás számára, és a szállítás is problémás. A kormányzattól szóbeli ígéretet kaptak a támogatásra. A felújításra fordított összeg tartalmazza az új kiállítások kialakítását, a kiállító tereket és a restaurálási tér kialakítását, az épület állapota maga csak kevés felújítást igényel.

Hollósy András (KDNP) szerint a cipőfűzőhöz keressük a cipőt, nem fordítva. Hozzátette, a mostani tárolási helyükön romlik a gyűjtemény állapota, de ha egy ilyen dolgot támogatunk, megmentünk, akkor kell lennie pénznek a városkasszában egyéb, fontosabb kiadásokra is. A frakció nem szavazza meg a javaslatot.

Veres Pál szerint a tárolásra alkalmas az épület, így a gyűjtemény megóvását biztosítaná. Komoly forrásnak nevezi a befektetendő összeget, de az érték, amit megmentene, megéri a ráfordítást.

Révész Péter (Velünk a Város) szerint meg kell menteni a gyűjteményt. Kifejtette, bemutatásra még valóban nem alkalmas a megvásárolni kívánt ingatlan, de a gyűjtemény megóvására igen.

Szolyák Pétert, a Herman Ottó Múzeum igazgatóját is megkérdezték az ügyben, aki szakmai szempontok alapján támogatta a megvételt. Felvezette, miért szükséges – a múltba nyúló jogi szempontok miatt is – az ingatlan megvétele. A 2013-ban aláírt, a gyűjtemény jövőjéről szóló szerződés tartalmára, megszabott kötelezettségekre is felhívta a figyelmet. A gyűjtemény nem a múzeum tulajdonában van, így ez az állapotellenőrzést és az állagmegóvást is nehezíti. A korábbi felmérések során több problémát is észleltek. Az anyag egyes részeit szállíthatatlannak véli. A Papszeren található múzeumi épület bezárásával az időleges tárolás lehetősége is megszűnt.

Hegedűs Andrea (velünk a Város) emlékeztette a grémiumot, két évvel ezelőtt ő adott aggodalmának hangot elsőként a gyűjteménnyel kapcsolatban.

9. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Klímastratégiájának elfogadására

A napirendi pont felett a vitát megnyitották

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) a saját körzetével kapcsolatban mondott példát a természet szennyezésre.

Varga Andrea alpolgármester szerint fontos a környezetvédelem és a klímavédelem kérdésére történő hangsúlyfektetés Miskolcon.
– A lakosság és mindannyiunk együttműködése kulcskérdés. Források megteremtésére van szükség a már megszületett programelemek megvalósításához. A nemrégiben megszervezett közösségi gyűlés is megmutatta, milyen fontos az együttgondolkodás ezekben a kérdésekben.

Az alpolgármester vállalást tett arra, hogy minél szélesebb bázis segítségével egy olyan cselekvési tervet dolgozzanak ki a közeljövőben. – Miskolc határában nem fog megállni a klímakatasztrófa. Kérem a közgyűlést, fogadják el a most bemutatott stratégiát.

10. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére

Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője ismertette a javaslatot. A bővítéssel érintett területeket nehezen ellenőrizhetőnek, problémásnak ítélte, ezek bekamerázása gyorsabb intézkedést tenne lehetővé, és tovább bővítené azt az észlelési lehetőséget, ami a város közbiztonságát szolgálja.

Az előterjesztést a vonatkozó bizottság támogatta.

A vitát megnyitották a napirendi pont felett.

Mokrai Mihály (Velünk a Város) elmondta, hogy az ő választókörzetét érinti a négy kihelyezendő kamerából három, ezek létesítése lakossági igények mentén született, és a város hozzájárulásával, saját önkormányzati alapjából és a Centrum áruház finanszírozásával valósulna meg. Úgy véli, a megörökölt kamerarendszer közel sem azt a minőséget képviselte, amit az előző városvezetés állított róla.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) támogatja a bővítést. Emellett több más, korábban beígért térfigyelő kamera telepítését sürgette. Úgy véli, Perecesen is elférne több ilyen eszköz.

Révész Péter (Velünk a Város) támogatja a bővítést, de hiányolja egy beígért kamera bekötését a Szemere utca vonatkozásában.

Bajusz Gábor (Fidesz) úgy véli, ha szavakban nem is, tettekben a mostani városvezetés elismeri az elődjeinek törekvéseit. Emellett arra kéri a város vezetését, hogy ne folytassa a rendészeti állomány további csökkentését.

Nagy Ákos (Fidesz) örül, hogy a korábbi évekhez képest megváltozott egyes képviselők viszonya a közterületeken elhelyezett kamerákhoz. A megfigyelés összefügg szerinte a rendészettel, ezért támogatják ezt a fejlesztést. Viszont úgy gondolja, az eszközbeszerzés és -bővítés második lépés csak, első lépés az állomány pótlása lenne.

Hegedűs Andrea (Velünk a Város) szerint az előző vezetés nagy mennyiségű kamerát szerelt fel a városban, ezeknek azonban csupán egyharmada működik jelenleg. Azt javasolja, hogy vásárlás helyett az elromlott, funkciójukat betölteni képtelen kamerákat javítsák meg. A használaton kívüli kamerák helyett más helyeken is szorgalmazza a kameralétesítést.

Vincze Csaba szerint 2 ezer hely van, ahová – a forrás és informatikai háttér megléte esetén – már külön döntés nélkül fel lehet szerelni kamerákat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a feltételek minden szempontból adottak ehhez, ez lehetőségként él. A kamerák felszerelési költsége nem egyenlő az eszköz árával: bekötés után elérheti egy kamera összköltsége az egy millió forintot is darabonként.

Elmondta azt is, hogy idén eddig 2600 észlelés volt a kamerák képein, amik valamilyen intézkedést generáltak. Ezzel utalt arra, hogy vannak, akik figyelik a kamerák képeit, és olyanok is, akik kiértek a helyszínre. A kamerák figyelését jelenleg harminc ember végzi állandó váltásban – számolt be a rendészet vezetője. Ehhez a munkához és az adatkezeléshez vizsgázott szakemberekre van szükség. Az állomány csökkenését minőségváltásnak titulálja. Elmondta, hogy a közeljövőben több embert is vizsgáztatnak. Az olyan embereket, akik fizikailag nem voltak alkalmasak az utcai munkára, visszahívták a közterületekről. A jövő héten is felvételiztetnek húsz embert. Bevezetnek egy életpályamodellt is, amivel csábítóbbá teszik a rendészeti munkát. Úgy véli, ez azért szükséges, mert a 220 ezer forint környéki bruttó kezdőbér nem teszi vonzóvá ezt a foglalkozást.

11. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Az előterjesztést Ignácz Dávid, a város jegyzője ismertette, aki szerint a korábbiakban nem igazán került sor a hivatal tevékenységének beszámolójára, hiába van ez előírva. Egy év alatt félmillió ügyiratot kezelt hatvan ember alacsonynak mondható anyagi körülmények között. 37 év szolgálat után felsőfokú végzettséggel az önkormányzati tisztségviselő bruttó 231 900 forintot keres – ezzel nehéz megtartani a szakképzett munkaerőt. Ezt egyrészt speciális juttatásokkal és a munkahelyi körülmények vonzóvá tételével igyekeznek valamennyire kompenzálni.

A bizottságok támogatták az előterjesztést.

A vitát megnyitották a pont felett.

Nagy Ákos (Fidesz frakcióvezető) fontosnak tartja a jutalmazást és a munkakörülmények javítását.

12. Javaslat a 2021. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

A vonatkozó bizottságok támogatták a javaslatot.

Nem volt vita a napirendi pont felett.

13. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása tárgyában, a Miskolci Vízmű Kft. hatékonyabb működése érdekében

Előterjesztők: Hegedűs Andrea és Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselők

Hegedűs Andrea szerint a város víz- és szennyvízhálózata megérett a cserére. A Miskolci Vízmű Kft. hatékony működéséhez törvénymódosítás felterjesztését kérik. Az egyre gyarapodó csőtöréseket a MIVÍZ nem tudja időben kezelni, így sok szennyező víz jut a talajba. Díjat nem emelhet a Kft., a kormány pedig a hiányt nem kompenzálja. Adómentességet kérnek emiatt a közműszolgáltatónak.

Vita a napirend felett:

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető ócska politikai haszonszerzésnek nevezi a felterjesztést. Úgy fogalmazott, hogy ez egy lerágott csont, amiről már döntött az Országgyűlés. Szerinte úgy korrekt bírálni, ha tudunk is javító javaslatot tenni. Az elhárítási kötelezettségnek az önkormányzatnak kell eleget tennie. Ha ennek nem tud, akkor a vízi közművek üzemeltetése az államnak átengedhető. Nagy Ákos úgy véli, ezzel az előterjesztésekkel is tisztában vannak. Előnyösnek nevezi ezt a lehetőséget, ami sok előnnyel járna.

Hegedűs Andrea (Velünk a Város) úgy véli, nem kellene a cégtől megválni és állami kézbe adni. Úgy véli, a 2012-ben bevezetett adó nagyban hozzájárul a forráshiányhoz, ennek megszüntetése javítaná a munkavégzést.

14. Javaslat Miskolc 4123 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

Szunyogh László főépítész ismertette a napirendi pontot.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető szerint előre látható volt a mostani előterjesztés: kisebbségi tulajdonosként kedvezőtlen helyzetbe kerül a város, ami a piac elvesztéséhez vezethet szerinte.

15. Javaslat telepítési tanulmányterv, valamint településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, továbbá kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc 2413 hrsz.-ú ingatlanra

Szunyogh László főépítész ismertette a napirendi pontot. Az Erzsébet Fürdő mögötti kavicsos parkoló megfelelő kihasználása, beépítése fontos. Társasházat építenének ide, ami kedvezőbb lenne a város részére, mint a korábban tervezett irodaház. Ehhez szükséges a terület átsorolása. Ennek módosításáról szól a javaslat.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető szerint örömteli ez a javaslat az ott lakók és a város szempontjából egyaránt, a segítségét felajánlotta az egyeztetések terén.

Varga Andrea alpolgármester szerint a városnak kevés lehetősége van jelenleg, hogy mi és hogyan épül meg az adott területen, igyekeznek a lehető legjobb megoldást támogatni.

Szunyogh László főépítész annyit tett hozzá a felszólalásokhoz, hogy nagyfokú az együttműködés az ügyben. A terveket látva a legkedvezőbbnek nevezi ezeket a város számára.

16. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrészének értékesítésére

Hollósy András (KDNP) nem érti, miért sürgős, és miért sajtónyilvános ez a napirendi pont. Kérdezi, milyen üzenetértéke van a javaslatnak. Úgy véli, a klub a miskolci identitás meghatározója, ezért nem támogatja az üzletrész eladását.

Veres Pál azt mondta, a város említett tulajdonjoga az üzletrészben 0,36 százalék. Nem a pénz miatt van szükség a döntésre, hanem egy jól átlátható támogatási rendszer kialakítása miatt, mivel a DVTK hihetetlen erejű közösségformáló tényező Miskolcon.

Bajusz Gábor (Fidesz) örül, ha ez nem illik a város ingatlanvagyonának értékesítésébe, bár ennek gyakorlati hasznát még nem látja át. Szóba hozta, hogy a DVTK alapítói előtt tisztelgő szobor készítésétől elállt-e a város.

Borkuti László (Velünk a Város) erre reagálva elmondta, az elmúlt évben egyeztetett szobrászművészekkel. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az egyik alapítóról egy hiteles kép áll rendelkezésre, ez alapján nehéz szobrot állítani Vanger Vilmosnak. Ám örömhírt is közölt: van egy hasonmása a városban az alapítónak, aki modellt állna a szoborhoz, így várják a szurkolói, támogatói felajánlásokat. A szobor 1,5 millió forintból kijönne.

Bartha György (Velünk a Város) szerint nem kihátrálásról van szó az ügyben. Kéri, hogy ez a gyűjtés közös ügy legyen, pártpolitikától függetlenül.

Bajusz Gábor (Fidesz) örül, ha van egy olyan téma, ami a pártpolitika felett áll. Köszöni, hogy foglalkoztak az üggyel, és biztat mindenkit, kezdjék el az anyagi hátterét megteremteni.

Nagy Ákos (Fidesz frakcióvezető) szerint a gyűjtést el kell indítani.

Veres Pál is szorgalmazza az összefogást és a gyűjtést.

17. Javaslat a Miskolc, 3013/3; 3013/5; 3013/17; 3030 és 3031 helyrajzi számú, “kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítésére

A napirendi pont felett nem volt vita

18. Javaslat a 119/2020. (IX.24.) számú közgyűlési határozat visszavonására és a Magyar Házak Nonprofit Kft.-vel fennálló közművelődési- és közfeladat ellátási szerződés módosítására

Borozó-kávézót szeretnének létesíteni a Rákóczi 1. szám 19 négyzetméteres ingatlan alatt, amit a hatályos határozat nem tesz lehetővé, ezért van szükség a közművelődési határozat módosítására.

A napirendi pont felett nem tartottak vitát.

19. Javaslat a TOP programhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri feladatok átvételéről szóló tájékoztatás tudomásul vételére

A napirendi pont felett nem tartottak vitát.

 

Szavazás:

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

A határozati javaslatot 16 igen, 6 nem mellett elfogadták.
A rendelettervezetet 16 igen, 6 nem mellett elfogadták.

Javaslat a Településkép védelmére vonatkozó helyi rendelet (TKR) módosítására

A rendelettervezetet 15 igen, 6 nem 1 tartózkodás mellett elfogadták.

Javaslat szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakmai észrevételei alapján

Mindkét rendeletet 15 igen, 7 nem mellett elfogadták.

Javaslat a Miskolc, 3013/3; 3013/5; 3013/17; 3030 és 3031 helyrajzi számú, “kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítésére

A rendeletet 15 igen, 7 nem mellett elfogadták.

Javaslat temetőkkel kapcsolatos vagyonjogi döntések meghozatalára

A határozati javaslatot 15 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta

Javaslat a Miskolci Állatkerttel kapcsolatos vagyonjogi döntések meghozatalára

A határozati javaslatot 15 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta

Javaslat a Miskolc, Győri kapu 57. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzése tárgyában

A határozati javaslatot 15 igen, 7 nem mellett elfogadták

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére

A határozati javaslatot 22 igennel elfogadták

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Klímastratégiájának elfogadására

A határozati javaslatot 16 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták

Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény megfogalmazására

A határozati javaslatot 21 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadták

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

A határozati javaslatot 15 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták

Javaslat a 2021. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

A határozati javaslatot 15 igen, 7 nem mellett elfogadták.

Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása tárgyában, a Miskolci Vízmű Kft. hatékonyabb működése érdekében

A határozati javaslatot 16 igen, 6 nem mellett elfogadták.

Javaslat Miskolc 4123 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

A határozati javaslatot 15 igen, 7 nem mellett elfogadták

Javaslat telepítési tanulmányterv, valamint településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, továbbá kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc 2413 hrsz.-ú ingatlanra

A határozati javaslatot 22 igen mellett elfogadták.

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrészének értékesítésére

A határozati javaslatot 15 igen, 7 nem mellett elfogadták.

Javaslat a Miskolc, 3013/3; 3013/5; 3013/17; 3030 és 3031 helyrajzi számú, “kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítésére

A határozati javaslatot 15 igen, 7 nem mellett elfogadták.

Javaslat a 119/2020. (IX.24.) számú közgyűlési határozat visszavonására és a Magyar Házak Nonprofit Kft.-vel fennálló közművelődési- és közfeladat ellátási szerződés módosítására

A határozati javaslatot 21 igen, 1 nem mellett elfogadták.

Javaslat a TOP programhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri feladatok átvételéről szóló tájékoztatás tudomásul vételére

A határozati javaslatot 16 igen, 6 tartózkodás mellett elfogadták