A mellékelt kép még 2019 nyarán készült, 100 éves korában, de akár készülhetett volna pár héttel ezelőtt is, hiszen életének utolsó szakaszában is szűnni nem akaró érdeklődéssel olvasta minden reggel az újságot, követte az eseményeket. Vérbeli zsurnaliszta volt, és az is maradt. Egész élete az írás  körül forgott: „mindeníró” volt, azaz írt szépirodalmat, forgatókönyvet, és cikkek százait, ha nem ezreit. Munkája mellett azonban élete végéig sem feledte el „szolgálni ” a családját sem.

1953-ban az Esti Budapest rovatvezetője, 1965-től mintegy 15 éven át a Filmvilág munkatársa, szerkesztője. Közben születtek a könyvek, forgatókönyvek, fordítások. Ő írta az egyik leghíresebb magyar romantikus film, az Esős vasárnap forgatókönyvét, mint ahogy a Családi kör tv-sorozat tanmeséit is. Férjével , Baló Lászlóval együtt fordították Marcel Achard A bolond lány című színművét. Miért nem született meg? című, 1958-ban megjelent könyvében azt kutatta, mi áll az akkor kétszáz ezerre rúgó művi vetélések hátterében. Miért született meg? riportkönyvében pedig már a születés, az anyaság örömét tárta fel. Érdekelték az emberek, a mindennapi küzdelmek, örömök és csalódások. Kereste az igazságot, riportjaiban az élet bonyolultságát tárta fel.

Egy ÚJSÁGÍRÓ – igen, csupa nagybetűvel – távozott közülünk október 15-én. Emlékét megőrizzük!

Pongrácz Zsuzsa ( 1919 – 2022 )