Tíz magyar internet-használó közül négyen szándékoznak autót venni a következõ két év során.

 Tíz magyar internet-használó közül négyen szándékoznak autót vásárolni a következő két évben. Négyszer annyian gondolkoznak használt gépkocsiban, mint újban. Harmincegy európai ország átlagát tekintve többen, tíz megkérdezettből öten szándékoznak kocsit venni. Többek között ezt tárja fel a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat felmérése.

ami régiónkat illeti: új autót szándékozik beszerezni a válaszadó magyarok és lengyelek 8-8 százaléka. Legnagyobb a románok aránya, 20 százalékkal. Az európai átlag 22 százalék.

Használt autó beszerzését célozza meg a magyar válaszadók 33 százaléka. Ebből a szempontból az európai átlag 28 százalék.

Kitért a kutatás arra is, hogy az autó milyen szerepet játszik a megkérdezettek életében. Az autótulajdonos magyarok legnagyobb része, egyaránt 83 százaléka a következő két állítással ért egyet: „szeretek autót vezetni” és „jobb lenne, ha autó nélkül is kényelmesen odaérnék, ahová szeretnék”. Kocsit használó honfitársaink 78 százaléka számára „az autó egyszerűen eszköz, hogy eljussak oda, ahová szeretnék”. Mindhárom állításra jellemző, hogy a magyarok nagyobb része ért vele egyet, mint az európai átlag.

Összhang alakult ki a magyarok és az európai átlag között az alábbi állítással kapcsolatban: „Ha anyagilag megengedhetném magamnak, jobb autóra váltanék.” Nálunk is, földrészünk átlagában is a kutatás résztvevőinek egyaránt kétharmada gondolkozik így.

Egyformán 50 százalékos arányban bólintottak rá a magyar és átlagban az európai válaszadók arra, hogy „az autóm olyan, mintha jó barátom vagy haverom lenne”.

Harmincegy európai országban átlagosan a válaszadók fele véli úgy, hogy „az autó, amellyel járok, fontos szimbóluma az életben elért sikeremnek”. Viszont a magyar válaszadók csupán egyharmada ért ezzel egyet többé-kevésbé, míg kétharmada nemet mond rá.

A fogyasztók autóhoz való érzelmi viszonyával kapcsolatban Pat Gardiner, a Nielsen autós piackutatásainak elnöke hangsúlyozza:

„Ahhoz, hogy a fogyasztók rátaláljanak a számukra legjobban megfelelő autómárkára, a piaci szereplőknek érdemes kialakítaniuk olyan marketing stratégiákat, amelyek összekötik az autók iránti keresletet a fogyasztók felfogásával és érzéseivel, valamint médiafogyasztási szokásaival.”

 

Autók iránt a két éven belül várható legnagyobb keresletet Dél-Amerikában és Közép-Keleten tárta fel a Nielsen, a válaszadók egyaránt 75 százalékos vásárlási szándékával. Az Ázsiát és Óceániát magában foglaló régióban a válaszadók 72 százaléka tervez autót venni. Észak-Amerikában a megkérdezettek 56 százaléka jelzett vásárlási szándékot, Európában pedig 50 százalék.

Az új autót vásárolni szándékozók számára leghasznosabbnak az interneten látott hirdetések bizonyulnak. Ezt tükrözik a Nielsen által a legutóbbi két év során, tizenegy országban végzett médiafogyasztási kutatás eredményei, amelyekkel kapcsolatban Pat Gardiner megállapítja:

„Világszerte egyre több információt közvetítenek online, és vele el lehet érni olyan fogyasztókat, akik aktuális marketing tartalmakat keresnek. Az autóvásárlókat vonzzák a gyártók márkáit ismertető oldalak. Ez arra figyelmezteti a piaci szereplőket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak saját kommunikációs eszközeik hatékonyságára”.

 

Ha anyagilag megengedhetnék maguknak, akkor jobb autóra váltanának földrészünkön legnagyobb arányban a törökök (89 százalék), litvánok (86), bolgárok (84), szerbek (83), ukránok (82), valamint lengyelek és románok (81-81).

Érdekes, hogy Európában az életben elért sikerek jelképének az autót legnagyobb arányban az ukrán és a román kocsitulajdonosok tartják; ezt a felfogást képviseli a két ország válaszadóinak 45, illetve 40 százaléka.

Legkevésbé a dánok, finnek és horvátok tekintik státuszuk szimbólumának az autót; mindhárom országban a megkérdezettek csupán 16-16 százaléka.

###

Régiónkban a következő két év során új vagy használt autót vásárolni szándékozók aránya. A válaszadók százalékában.

SzándékHU

EU

ÁTLAG

ATSKRORSHRSICZPL
Újat

8

22

15

13

20

13

12

9

12

8

Használtat

33

28

24

34

29

44

32

34

34

43

Nem szándékozik

59

50

61

53

51

43

56

57

55

49

Forrás: Nielsen fogyasztói információkat feltáró és ismereteket szolgáltató vállalat

Rövidítések: HU=Magyarország; AT=Ausztria; SK=Szlovákia; RO=Románia; RS=Szerbia; HR=Horvátország; SI=Szlovénia; CZ=Csehország; PL=Lengyelország.

###

Módszertan                                                                                                                                                              A Nielsen globális felmérését az autóval kapcsolatos fogyasztói véleményekről 2013. augusztus 14. és szeptember 6. között végzeték. Több mint 30 ezer internetet használó fogyasztót kérdeztek meg hatvan országban; Európa mellett Ázsiában és Óceániában, Észak- és Dél-Amerikában, Közép-Keleten valamint Afrikában.                A minta mindegyik országban reprezentatív az Internet-használók kora, valamint neme szempontjából, és maximális hibahatára plusz-mínusz 0,6 százalék. A felmérés csak az Internet-hozzáféréssel rendelkezők fogyasztási szokásait veszi számba. Az Internethez hozzáférők aránya országonként változik. A Nielsen a kutatást csak olyan országokban végzi, ahol az Internet penetrációja legalább 60 százalék vagy minimum 10 millió lakos rendelkezik Internet-hozzáféréssel.    Kínában a fogyasztói bizalmi index felmérését speciális módszerrel végezte a Nielsen, 3 500 személy megkérdezésével. A Nielsen Globális Omnibusz Kutatása 2005-ben indult.