Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Palla Sándor háziorvos életének 61. évében elhunyt. Hamvainak végső nyugalomba helyezésére 2015. november 20- án, 14.00 órakor kerül sor a Miskolc-Görömbölyi temető ravatalozójából.

In memoriam: Dr. Palla Sándor

Dr. Palla Sándor 1954. december 2-án született Gyöngyösön. Középiskolába Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumba járt, majd Debrecenbe került a DOTE általános orvoskarán 1978-ban kapta meg diplomáját. Még egyetemista korában kötött házasságot, mely házasságból 2 fia született.

Egyetem után a miskolci Semmelweis Kórház szülészeti osztályán helyezkedett el, de már 1980-ban pályamódosításra szánta magát, a miskolci 2. sz. körzeti orvosi rendelő lett végleges munkahelye, ahol közvetlen gyógyító munkája mellett megálmodta és szűk baráti körével kidolgozták a megváltozott jogi körülmények által lehetőség nyújtotta háziorvosi szolgálat új, modern formában történő működtetését, mely formáció mind a mai napig egyedi, sok településen dolgozó kollégáink által irigyelt intézménnyé nőtte ki magát, több mint
220 háziorvost tömörítve soraiba. Háziorvosi szakvizsgája, rendkívüli szervezőképessége a DOTE Családorvosi Tanszék, majd tanszékének oktató háziorvos, mentori kinevezését is magával hozta, ennek révén a mai miskolci és a megyében más helyeken dolgozó kollégáinak is oktatója volt. Hihetetlen munkabírása, szakmaszeretete mindig újabb és újabb elképzeléseket szült, számos, ma modern körülmények között dolgozó kollégánk köszönhetik neki a ma már jól működő rendelők felépítését, felújítását.

Szerény viselkedéssel és a közös alkotó munka kihangsúlyozásával fogadta az őt méltán megillető elismeréseket, mely közül a 2013-ban elnyert Pro  Urbe díj külön is említésre méltó. Az MVHR Egyesülés 2015-ben – megköszönve az alapellátásban végzett önzetlen
munkáját – aranygyűrűt nyújtott át és az Egyesülés örökös elnöke címet adományozta neki.

Megromlott egészsége dacára élete utolsó napjáig dolgozott, november 10-én hunyt el, hatalmas űrt hagyva maga után mindazok szívében, akik őt szerették, tisztelték. Megtiszteltetés volt vele dolgozni, álmodozni, mindig az újra, a jobbra törekedve.

Nyugodjon békében!

 

 

 

 

Dr. Szűcs László háziorvos

az MVHR Egyesülés első igazgatója