Szabó úr Debrecenből levelét megírta – a szívemből szólt – magam is kerítéspárti vagyok – szabo.geza68@upcmail.hu

Megjelent a mai Északban egy jegyzetem – A határ zárul címmel. Mi másról is írnék, hogy nagy szomorúságunkra kerítkeznünk  kell a nagy népvándorlás miatt. Szabó úr aki tollat ragadott és elektromos levélben magyarázza el mire is szolgál ez a védekezés a szívemből beszél.  Magam is híve vagyok ennek a drasztikus megoldásnak. A magyar kormány talán Európában egyedül idejében felismerte a menekültek megállítására más mód nincs. Szabó úr ettől függetlenül a levelét , ha nincs ellenére szó szerint közzé teszem. Írjon máskor is !

Merkel asszony aki az áradatot elindította, a menekülteket meginvitálta lassan kezdi belátni nem ez volt a legjobb döntése. Leolvasni a legújabb képéről, hogy ez a meghívás balul sült el. Késő a bánat….

 

 

Tisztelt Uram !

Mit szólna, ha ön és családtagjai fölött a Sarija szerint ítélkeznek és muzulmán értékrendhez olyan módon kell igazodnia, hogy kikövetelik, vagy ugy

szervezik, alakítják a mindennapok szokások szerinti – márpedig a legtöbb valamilyen értékrendet követő szokás , amire jórésze épül az európai jogrendne

eseményeket, hogy beleütközik. Nos akkor, hogy is kell önt megítélni ? ? ?

Tudja, hogy több olyan szokás értékrendi magatartás van, ami ellentétes az Európaival ? ? ?

Más a nő-férfi viszony / még ma is van ahol köveznek ! Hazudni nem tilos, mert az udvariassági elvárás, hogy az arab normál emberi kapcsolatban azt

mondja, hogy igen, de mindegyik tuja, hogy ez nem igaz ! Öröklés és birtoklás rendje családon , nagycsaládon belül is más .

A kölcsönt nem mindíg kötelező megadni családon kívüli viszonyokban sem !

Ez annyira véresen komoly, hogy Franciaországban már kezdeményezték, hogy hiába francia állampolgár , ök had ítélkezzenek külön bírósággal Sarija

szerint !

Nos mi történik, ha muszlim és francia ember viszonylatában van vita ? ? ?

A francia, ha nem igazhitű, akkor Sarijah szerint alsórendű.

Tudja ön, hogy a mindennapi megélhetésért még európai értékrend szerint is csak az európai norma felét vagy töredékét kell ledolgozniuk ? ?  Egyetlen

apróság……..füteni szinte nem kell , a lakás megépítettsége fele értékű lehet, olajbevételekből kivételes állami pénzekhez jutnak hozzá ….! Ezért nem is

csoda, hogy munkamoráljuk, kötelezettségbeli értékrendjük töredéke az Európaiénak !

Az emberi élet értéke 200-300 évvel elmaradottabb.Ehhez szoktak, ebben szocializálódtak ! ! ! !

Csakhogy amikor ezt belülről kell egy Európai embernek a mindennapokban tolerálni, hát kedves uram önt el fogják küldeni a mostani világukba és 20 év

után vissza engedik, hogy na most mondja…….. Kell – hát a kerítés ? ? ? ? ?

Mert ezek igazán nem a hagyományos kerítések, hanem védművek saját magunk a magyarok és az európai ember érdekében ..

Mert a kerítés nem azért van, hogy nem jöhetnek, hanem azért, hogy a zöld határon nem jöhetnek.

Minden létesített kapun- határátkelő hivatalos helyen szabadon jöhetnek.

Megengedem magamnak, hogy, aki nem ott jön az bűnöző ! Miért is nem ott jön ? ? ?

A legcélravezetőbb értelmesen ésszerű magatartása egy magyar újságírónak csak az lehet, hogí – Miért is nem ott jönnek ? ? ?

Ha erre megtalálta az értelmes és európai embernek elfogadható magyarázatot….nos ezután irhat ilyenfajta kerítéscikket !

Ugyanis ezzel cikkel saját magát és elv-társait keríti körbe.

Hogy a kerítésnek több fronton ára van ? ? ?  Ez minden döntés velejárója, hogy ingyen semmi nincs ! !

És azért, mert többen megpróbálnak abba az irányba menni, amerre ön, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ön hozzáértő és önnél a bölcsek köve….Legyen

erőss……….Vannak akik ezt butaságnak, rövidlátónak tartják ….! És felkészületlennek !

Szabó Géza , Debrecen