Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskolában

 

A 30 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósult projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskolájának tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése volt. Az EFOP-4.1.3-17-2017-00312 számú, és „A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola felújítása” című projekt, a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg.

 

A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola Hejőbába és Nemesbikk községekben élő gyermekek számára biztosítja az általános iskolai nevelés – oktatás alapfeladatait. Az intézmény székhely és egy telephellyel működik, melyek közül jelen fejlesztés során a székhelyintézmény épületének infrastrukturális fejlesztése valósult meg. A támogatás segítségével kialakításra került az épületen belüli melegítő konyha és ebédlő, akadálymentesített vizesblokk; megtörtént a tornatermi sportpadló és fényforrás cseréje; sor került az iskolai sportudvar aszfaltozására, védőháló elhelyezésére; a közösségi terekbe, folyosókra ülőpadok kerültek.

 

Az épület korszerűsítése hozzájárul az oktatás és nevelés infrastrukturális környezetének javulásához, az itt tanuló diákok jobb közérzetéhez, a tanulás iránti motiváltságuk erősítéséhez. Az igényes, esztétikus környezet, a szabadidő felszabadítására lehetőséget adó helyben kialakított étkező a nevelés számos további lehetőségét alapozza meg, biztosítja a napi szükséges étkezést. A sportlétesítmények korszerűsödésével a település lakóinak sportolási, egészségmegőrző mozgáslehetőségei is bővültek. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ elkötelezett a korszerű, minden igényt kielégítő tanulási feltételek biztosítása mellett.