Megújuló oktatás , új tanítási módszerek  – konferencia a Hotel Palotában – a mezőkövesdi tankerület szervezésében
A vendégek

 

„Módszertani megújulás az oktatási intézményekben – Mitől innovatív egy iskola? Ezekre a kérdésekre, felvetésekre kerestük a választ a tudomány oldaláról, hazai egyetemek jeles képviselőinek előadásai segítségével, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ által rendezett szakmai fórumon. A „ Megújuló Oktatás „ című konferenciának a lillafüredi Hotel Palota adott otthont.

Péterffy Balázs a KK elnökhelyettese

A konferencia célja a mai közoktatás legfontosabb kérdéseinek elsősorban elméleti célú áttekintése volt, visszahozva a korábbi – BAZ Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett – lillafüredi konferenciák hangulatát és tartalmát. „- Úgy gondoljuk, hogy az oktatás megújulása két síkon zajlik. Az infrastrukturális fejlesztések látványosak, és több ütemben, de rövid idő alatt lezajlanak. Azonban a módszertani megújulás nem látványos, nem mindenhol egy időben megjelenő, hanem éveken át tartó folyamat, amely függ a pedagógusok hozzáállásától, fogékonyságától, motiváltságától. Közben a digitális fejlődés és a tanulók ismeretszerzésének változása megkívánja, hogy több területen is változzanak a tanítási módszerek.” – mondta Bozsikné Vig Marianna a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója.

Bozsikné Vig Marianna és Kovácsné dr.habil Nagy Emese a szervezők

A konferencián részt vett Dr. Bódis József az EMMI oktatásért felelős államtitkára, aki a  megújuló oktatásról elmondta, hogy:-”Az oktatás az tipikusan az  a  terület, amelyben a legdinamikusabban kell reagálni az új kihívásokra. Hogy jól újul- e meg vagy sem, hogy jó keretet tudnak hozzá adni vagy sem, jó feltétel rendszert, az a mi felelősségünk. De, hogy meg kell újulnia az biztos. Mondok egy példát. Pár évtizeddel ezelőtt, ha ilyen rendezvény volt, akkor jött egy fotós, fotót készített, a filmet előhívta, kidolgozta aztán lett belőle egy kép. Ma, az ön telefonjával ezt el tudja végezni. Ezt az élet hozta, és ha ez nem jelenik meg az oktatásban, akkor nagyon lemaradunk. Sőt, az lenne számunkra a legjobb, ha előrébb tudnánk tartani. Nyilván itt borzasztóan fontos a kiforrott ismeretanyag átadása illetve a gondolkodásra, a tájékozódásra nevelés, a világban és a hétköznapi életben is az eligazodásra való nyitottság megteremtése. A megújuló oktatás tehát erről szólna.”- hangzott el Államtitkár Úrtól.


Dr. Bódis József államtitkár 

Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a vendégeket, majd a pedagógusoknak a rendszerben betöltött szerepéről és ennek fontosságáról beszélt. A köszöntők után Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ elnökhelyettese elmondta:-„A Klebelsberg Központ a tankerületekkel közösen elmozdult abba az irányba, hogy fenntartóként minél erőteljesebben támogassa a pedagógiai munkát, a pedagógiai innovációt.” Az elnökhelyettes megköszönte a Mezőkövesdi Tankerületi Központnak a rendezvény megszervezését, hiszen ez is egy olyan lehetőség, amely kicsit hozzátesz a közös tudás felépítéséhez, bővítéséhez.

A szekcióban
Dr. Halász Gábor

A rendezvényen több neves szakember, különböző témákban tartott előadást. Dr. Halász Gábor, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi tanára az innovatív iskoláról beszélt:-„Az új Nemzeti Alaptanterv tanulásszervezéssel kapcsolatos céljai jelentősen felértékelhetik az iskolai és osztálytermi innovációk szerepét. Ez szükségessé teheti az oktatási innováció természetének jobb megértését és a köznevelési rendszer intézményeiben ténylegesen zajló innovációs folyamatok mélyebb, tényeken alapuló megismerését.”emelte ki Dr. Halász Gábor.

Dr. Fejes József Balázs, a Szegedi Tudományegyetem Neveléselméleti Tanszék PhD adjunktusa a hatékony oktatás, befogadó iskolarendszeréről tartott tájékoztatást. Dr. Lanner Judit PhD, senior kutató, a T-Tudok Tudásmenedszment és Oktatáskutató Központ Zrt. vezérigazgatója a „Méltányosság és minőség az oktatásban”, míg Dr. Buda András, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszékének PhD adjunktusa a tanulási utak sokszínűségéről beszélt. Kókayné Lányi Marietta, a Gyermekek Háza pedagógiai vezetője nagyon érdekes előadásban ismertette az integráció, inklúzió a napi gyakorlatban témakört.

A délutáni program 3 szekcióban folytatódott. Dr. habil. Híves-Varga Aranka, a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék PhD egyetemi docense az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló beavatkozásokról beszélt az érdeklődőknek. A második szekcióban Dr. Arató Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, Nevelés-és Oktatáselméleti Tanszék PhD adjunktusa tartott „különleges bánásmódot igénylő tanulók az oktatásban” címmel egy interaktív előadást. A harmadik szekcióban pedig Dr. habil Lénárd Sándor az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának PhD adjunktusa az „adaptív oktatás jelentősége és tervezése” témakörben tartott tájékoztatást a vendégeknek.

A rendezvény végén Bozsikné Vig Marianna záróbeszédében elmondta, hogy:-„a Mezőkövesdi Tankerületi Központnak 44  pályázata van. Ebből 25 infrastrukturális, a többi szakmai jellegű. Ezek másfél milliárdos beruházások. Láthatjuk tehát, hogy a megújulás több területen is elindult, hiszen a pályázatok is ezt a célt szolgálják, de mégsem ez a megújuló oktatás alappillére. A megújulásnak a gondolatainkban kell először megfogalmazódni és talán ez a legnehezebb.”

F.Bacsó Bea