Hazugságkampány a a hazai gyógyszerek biztonságáról -alaptalan a rágalmazás
????????????????????????????????????

 

 

Tegnap Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s országgyűlési képviselő olyan

hazugságkampányt indított, amelynek egyik célpontja az Országos

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) volt. A

lejárató célzatú sajtótájékoztatóját követően egyes médiumokban

olyan híresztelések jelentek meg, amelyek alkalmasak a közvélemény

megtévesztésére az OGYÉI-ben folyó – a magyar gyógyszerbiztonság

szempontjából stratégiai jelentőségű – szakmai munkával kapcsolatban.

Határozottan visszautasítjuk Bangóné Borbély Ildikó sajtóban

megjelent, OGYÉI-vel kapcsolatos hazug vádjait, amelyek nemcsak az

Intézet jó hírnevét, hanem a több évtizede ott dolgozó kiváló

szakembereket is mélyen sértik, és felszólítjuk a valótlan

állításokat közlő médiumokat, hogy adjanak helyt közleményünknek.

Az OGYÉI hazánk gyógyszereinek biztonsága szempontjából ugyanis olyan

kiemelt jelentőségű szakmai Intézet, amely hatósági tevékenységét a

vonatkozó nemzetközi és hazai normák és a jogszabályi környezet

maradéktalan betartása mellett végzi.

Minden alapot nélkülöz a szocialista politikus azon állítása,

amely szerint az OGYÉI-t ötfős – laikusokból álló – vezető testület

irányítaná, vagy irányította volna a múltban. Az OGYÉI-nek nem

vezető, hanem Tanácsadó Testülete van, amely a Főigazgató

felkérésére nyilvánít szakmai véleményt egyes esetekben. A Tanácsadó

Testület hangsúlyozottan nem vesz részt az Intézet operatív

vezetésében, sem pedig a döntések tényleges meghozatalában. Hatósági munkánkat – még a vezetőváltások idején is – kiváló, több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek irányították és irányítják. A vezetői döntéseket minden esetben az Intézet Főigazgatója (távolléte esetén a kijelölt főigazgató-helyettes) saját hatáskörében eljárva hozza meg, a szakmai főigazgatóságok, főosztályok véleménye alapján, a jogszabályi előírások legszigorúbb betartása mellett. Éppen ezért visszautasítunk minden olyan feltételezést, amely szerint a Tanácsadó Testület tagjai – beleértve dr. Révész Jánost is- bármilyen formában részt vehetnének a magyar gyógyszerpiacot, vagy hazánk gyógyszer biztonságát befolyásoló döntések meghozatalában.     Az OGYÉI-ben szigorú jogszabályi előírások szabályozzák a hatósági tevékenységet, illetve a nemzetbiztonsági átvilágításra kötelezettek körét. A Tanácsadó Testület tagjai – a szocialista képviselő állításával ellentétben – munkájuk és az általuk hozzáférhető információk jellegéből következően nem tartoznak ebbe a körbe.     Az OGYÉI nem dönt gyógyszer befogadásokról, vagyis egyeskészítmények társadalombiztosítási támogatásáról, csupán – mint gyógyszerekkel foglalkozó hatóság – a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a készítményeket gyógyszerré nyilvánítja, amely készítmény ezután forgalmazható hazánkban. AzOGYÉI hiteles és publikált evidenciák alapján kritikai értékelést készít a terápiák hatékonyságáról. A befogadás több szervezet (pl.orvos szakmai kollégiumok) véleménye és a rendelkezésre állóforrások ismeretében a NEAK-nál történik meg. Az OGYÉI nem politikai szervezet, hanem magyar emberek érdekében szakmai, tevékenységet folytat. Éppen ezért a leghatározottabban visszautasítjuk azokat a feltételezéseket, amelyek szerint Intézetünkben bármilyen politikai indíttatású tevékenység zajlana.     Az OGYÉI ezúton is felszólítja a politikai pártok képviselőit, hogy politikai érdekek által vezérelt pánikkeltéssel ne veszélyeztessék hazánk gyógyszer biztonságát. Intézetünk a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek számára biztosítsa a kiváló minőségű hazai és nemzetközi gyógyszerkészítményeket.