Háromnapos telkibányai táborral zárult a szerencsi középiskolások sikeres pályázati programja

A Szerencsi Középiskolai Kollégiumban a tanév végével lezárult az NTP-KNI-20-0076 pályázat. A Nemzeti Tehetség Program keretében, a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1,5 milló Ft támogatásával megvalósuló komplex tehetséggondozó program célja a diákok általános intellektuális képességeinek a fejlesztése, az önálló és csoportos kutatómunka módszereinek elsajátíttatása, alkalmazása. Az élményalapú ismeretszerzés biztosítása mellett a diákok önismeretét, együttműködési-, konfliktuskezelési- és önérvényesítési képességét, kreativitását és kommunikációs készségeit is fejlesztették.

A pályázatban a diákok 3 kutatási témát dolgoztak fel. A „Tokaj-Hegyalja”, a „Globális és lokális környezeti problémák” és a „Szerencs természeti, társadalmi és gazdasági környezete” kutatások eredményei „Kimenő” címmel projektfüzetekben jelentek meg. Az elméleti munka mellett a témákhoz kapcsolódóan üzemlátogatások, terepmunkák és rekreációs programok is szerepeltek a pályázatban.

A komplex program része volt egy háromnapos tábor Telkibányán, ahol a természettudományos kutatások és a környezetvédelem állt a középpontban.

A program megvalósításában 20 tanuló és 4 pedagógus vett részt.