Magyarország Ügyészségének nyilatkozata

Az Alkotmánybíróság elnökének 2021. december 14-ei nyílt levelével
összefüggésben, Magyarország Ügyészsége a következő nyilatkozatot
teszi.
 A legfőbb ügyész és az ügyészség minden körülmények között
teljesíti az Alaptörvényben és más jogszabályokban rárótt
kötelezettségeit. Megvédi az alkotmányos rendet, a polgárok jogait
és biztonságát. A jogállam védelme során e tevékenységét az
Alkotmánybírósággal és más alkotmányos szervekkel együttműködve
végzi.

     Kiadó: Legfőbb Ügyészség